ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-31 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-31 expanded metal


ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-33 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-33 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-41 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-41 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-43 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-43 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-51 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-51 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-53 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-53 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-61 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-61 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-62 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-62 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-63 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-63 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-71 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-71 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-72 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-72 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-73 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก XS-73 expanded metal

ตะแกรงเหล็กฉีก สยามเพียเลส