MCSA


פקודות הפעלה\run

זכוכית מגדלת:

magfiny

תוכנת המרת טקסט לדיבור:

narrator

אשף הגיבוי או השחזור:

ntbackup


עורך הרישום:

regedit או regedt32

חיבור לשולחן עבודה מרוחק:

mstsc

מקלדת על המסך:

osk

compmgmt.msc:

Computer Management Console

control appwiz.cpl:

Add/Remove programs dialog -הוספה\הסרה של תוכניות

mstsc :

Microsoft Terminal Service Client

regedit:

Registry Editor

.:cmd:.


calc

מחשבון

msconfig

קביעת תצורה למערכת

ipconfig

גילוי האיי פי של עצמך


shutdown -s -t 30

כיבוי המחשב כזה בלאסטר ניתן לשנות את מספר השניות


shutdown -a

עוצר את הכיבוי של הבלאסטר

shutdown -f

סוגר את כל התוכניות הפועלות

netstat

מציג את כל מספרי האיי פי שמחוברים למחשב ממקור כלשהו ודרך איזה פורט


netsend xxx.xx.xx.xxx yyyyy

שליחת הודעה בתוך הרשת טוב למי שבבית ספר...במקום ה-x לשים את האיי פי ובמקום ה-y לשים את ההודעה שרוצים לשלוח

ping xxx.xx.xxx.xx

שליחת פינגים לאיי פי מסויים במקום ה-x לשים את מספר האיי פי הרצוי

format c: \q

פרמוט מהיר של המחשב ניתן לשים במקום כונן c כל כונן אחר

winchat

פתיחת צאט עם איי פי מסויים כמו באיי סי קיו

mspaint

פותח את הצייר

cleanmgr

מפעיל את ניקוי הדיסק למישלא יודע ניקוי הדיסק מוחק קבצים שהמחשב לא צריך

magnify

זכוכית מגדלת

osk

מקלדת וירטואלית על המסך

sndvol32

מפעיל את בקרת העוצמה שאיתה אפשר לכוון את הווליום במחשב

charmap

פותח את מפת התווים שמציגה את הסימנים...טוב שמי שרוצה לעשות כינוי מוזר באייסי קיו


.:קיצורים למקלדת:.

(קרדיט לעומרי14!!)


CTRL+C-העתקה.


CTRL+X-גזירה.


CTRL+V-הדבקה.


CTRL+Z-ביטול.


DELETE-מחיקה.


SHIFT+DELETE-מחיקת פריט נבחר לצמיתות מבלי למקמו בסל המיחזור.


CTRL במהלך גרירת פריט-העתקת הפריט שנבחר.


CTRL+SHIFT במהלך גרירת פריט-יצירת קיצור דרך אל הפריט שנבחר.


F2-שינוי שמו של הפריט שנבחר.


CTRL+חץ שמאלה-הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הבאה.


CTRL+חץ ימינה-הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הקודמת.


CTRL+חץ למטה-הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה הבאה.


CTRL+חץ למעלה-הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה הקודמת.


CTRL+SHIFT בצירוף כל אחד ממקשי החיצים-הארת בלוק של טקסט.


SHIFT בצירוף כל אחד ממקשי החיצים-בחירת מספר פריטים בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט במסמך.

CTRL+A-בחר הכל.

F3-חיפוש קובץ או תיקיה.


ALT+ENTER-הצגת מאפיינים עבור הפריט שנבחר.


ALT+F4-סגירת הפריט הפעיל או יציאה מהתוכנית הפעילה.


ALT+Enter-הצגת המאפיינים של האובייקט שנבחר.


ALT+SPACEBAR-פתיחת תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל.


CTRL+F4-סגירת המסמך הפעיל בתוכניות המאפשרות השארת מסמכים אחדים פתוחים בו-זמנית.


ALT+TAB-מעבר בין פריטים פתוחים.


ALT+ESC-מעבר בין פריטים בסדר פתיחתם.


F6-מעבר בין רכיבי מסך בחלון או בשולחן העבודה.


F4-הצגת הרשימה של שורת הכתובת בתיקיה המחשב שלי או בסייר Windows.


SHIFT+F10-הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר.


ALT+SPACEBAR-הצגת תפריט מערכת עבור החלון הפעיל.


CTRL+ESC-הצגת תפריט התחל.


ALT+האות המסומנת בקו תחתון בשם של תפריט-הצגת התפריט המתאים.


האות המסומנת בקו תחתון בשם פקודה שבתפריט פתוח-ביצוע הפקודה המתאימה.


F10-הפעלת שורת התפריטים בתוכנית הפעילה.


חץ ימינה-פתיחת התפריט שמימין או סגירה של תפריט משנה.


חץ שמאלה-פתיחת התפריט שמשמאל או פתיחה של תפריט משנה.


F5-רענון החלון הפעיל.


BACKSPACE-הצגת התיקיה הממוקמת רמה אחת מעלה בחלון המחשב שלי או בסייר Windows.


SHIFT בעת הכנסת תקליטור לכונן התקליטורים-מניעת הפעלתו האוטומטית של התקליטור.


CTRL+TAB-מעבר קדימה בין טאבים.


CTRL+SHIFT+TAB-מעבר אחורה בין טאבים.


TAB מעבר-קדימה בין אפשרויות.


SHIFT+TAB-מעבר אחורה בין אפשרויות.


ALT+אות המסומנת בקו תחתון-ביצוע הפקודה המתאימה או בחירה באפשרות המתאימה.


ENTER-ביצוע הפקודה עבור האפשרות הפעילה או הלחצן הפעיל.


SPACEBAR-בחירה בתיבת הסימון או ניקויה, אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון.


מקשי חיצים-בחירת לחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של מקשי אפשרויות.

F1-הצגת עזרה.


F4-הצגת הפריטים ברשימה הפעילה.


BACKSPACE-פתיחת תיקיה הממוקמת רמה אחת מעלה, אם תיקיה נבחרה בתיבת הדו-שיח שמירה בשם או בתיבת הדו-שיח פתיחה.


END-הצגת חלקו התחתון של החלון הפעיל.


HOME-הצגת חלקו העליון של החלון הפעיל.


NUM LOCK+כוכבית במקלדת נומרית (*)-הצגת כל תיקיות המשנה הממוקמות תחת התיקיה שנבחרה.


NUM LOCK+סימן חיבור במקלדת נומרית (+)-הצגת תוכן התיקיה שנבחרה.


NUM LOCK+סימן חיסור במקלדת נומרית (-)-כיווץ התיקיה שנבחרה.


חץ ימינה-כיווץ הבחירה הנוכחית אם היא מורחבת, או בחירה בתיקיית אב.


חץ שמאלה-הצגת הבחירה הנוכחית אם היא מכווצת, או בחירה בתיקיית המשנה הראשונה .


מפה אתם תביאו עוד פקודות וקיצורים ואני יעדכן וכולנו נידע את הכל ...


קיצורים שורת הפקודה 2


כל פקודות Run

ניתן לגשת לכל חלונות הווינדוס דרך פקודות בRUN.

דרך "התחל" (Start) > "הפעלה" (Run) והקלדת התחביר להפעלת הפריט.

לדוגמא, על מנת להשתמש במחשבון של הווינדוס נקיש calc בחלון ההפעלה.

טיפ: מומלץ לבצע חיפוש מהיר בדף באמצעות המקשים ctrl+f.

(למשל אם אני רוצה להיכנס למנהל ההתקנים אני אחפש לפי device manager ולא לפי שם הפקודה שאותה אני לא זוכר בע"פ)

אוסף פקודות לפתיחת חלונות

Accessibility Controls <--> access.cpl

Accessibility Wizard <--> accwiz

הוספת חומרה - Add Hardware Wizard <--> hdwwiz.cpl

Add/Remove Programs <--> appwiz.cpl

Administrative Tools <--> control admintools

Adobe Acrobat (if installed) <--> acrobat

Adobe Designer (if installed) <--> acrodist

Adobe Distiller (if installed) <--> acrodist

Adobe ImageReady (if installed) <--> imageready

Adobe Photoshop (if installed) <--> photoshop

Automatic Updates <--> wuaucpl.cpl

Bluetooth Transfer Wizard <--> fsquirt

Calculator <--> calc

Certificate Manager <--> certmgr.msc

Character Map <--> charmap

Check Disk Utility <--> chkdsk

Clipboard Viewer <--> clipbrd

Command Prompt <--> cmd

Component Services <--> dcomcnfg

Computer Management <--> compmgmt.msc

Control Panel <--> control

Date and Time Properties <--> timedate.cpl

DDE Shares <--> ddeshare

Device Manager <--> devmgmt.msc

Direct X Control Panel (If Installed)* <--> directx.cpl

Direct X Troubleshooter <--> dxdiag

Disk Cleanup Utility <--> cleanmgr

Disk Defragment <--> dfrg.msc

Disk Management <--> diskmgmt.msc

Disk Partition Manager <--> diskpart

Display Properties <--> control desktop

Display Properties <--> desk.cpl

Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) <--> control color

Dr. Watson System Troubleshooting Utility <--> drwtsn32

Driver Verifier Utility <--> verifier

Event Viewer <--> eventvwr.msc

Files and Settings Transfer Tool <--> migwiz

File Signature Verification Tool <--> sigverif

Findfast <--> findfast.cpl

Firefox (if installed) <--> firefox

Folders Properties <--> control folders

Fonts <--> control fonts

Fonts Folder <--> fonts

Free Cell Card Game <--> freecell

Game Controllers <--> joy.cpl

Group Policy Editor (XP Prof) <--> gpedit.msc

Hearts Card Game <--> mshearts

Help and Support <--> helpctr

HyperTerminal <--> hypertrm

Iexpress Wizard <--> iexpress

Indexing Service <--> ciadv.msc

Internet Connection Wizard <--> icwconn1

Internet Explorer <--> iexplore

Internet Properties <--> inetcpl.cpl

Internet Setup Wizard <--> inetwiz

IP Configuration (Display Connection Configuration) <--> ipconfig /all

IP Configuration (Display DNS Cache Contents) <--> ipconfig /displaydns

IP Configuration (Delete DNS Cache Contents) <--> ipconfig /flushdns

IP Configuration (Release All Connections) <--> ipconfig /release

IP Configuration (Renew All Connections) <--> ipconfig /renew

IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS) <--> ipconfig /registerdns

IP Configuration (Display DHCP Class ID) <--> ipconfig /showclassid

IP Configuration (Modifies DHCP Class ID) <--> ipconfig /setclassid

Java Control Panel (If Installed) <--> jpicpl32.cpl

Java Control Panel (If Installed) <--> javaws

Keyboard Properties <--> control keyboard

Local Security Settings <--> secpol.msc

Local Users and Groups <--> lusrmgr.msc

Logs You Out Of Windows <--> logoff

Malicious Software Removal Tool <--> mrt

Microsoft Access (if installed) <--> access.cpl

Microsoft Chat <--> winchat

Microsoft Excel (if installed) <--> excel

Microsoft Frontpage (if installed) <--> frontpg

Microsoft Movie Maker <--> moviemk

Microsoft Paint <--> mspaint

Microsoft Powerpoint (if installed) <--> powerpnt

Microsoft Word (if installed) <--> winword

Microsoft Syncronization Tool <--> mobsync

Minesweeper Game <--> winmine

Mouse Properties <--> control mouse

Mouse Properties <--> main.cpl

Nero (if installed) <--> nero

Netmeeting <--> conf

Network Connections <--> control netconnections

Network Connections <--> ncpa.cpl

Network Setup Wizard <--> netsetup.cpl

Notepad <--> notepad

Nview Desktop Manager (If Installed) <--> nvtuicpl.cpl

Object Packager <--> packager

ODBC Data Source Administrator <--> odbccp32.cpl

On Screen Keyboard <--> osk

Opens AC3 Filter (If Installed) <--> ac3filter.cpl

Outlook Express <--> msimn

Paint <--> pbrush

Password Properties <--> password.cpl

Performance Monitor <--> perfmon.msc

Performance Monitor <--> perfmon

Phone and Modem Options <--> telephon.cpl

Phone Dialer <--> dialer

Pinball Game <--> pinball

Power Configuration <--> powercfg.cpl

Printers and Faxes <--> control printers

Printers Folder <--> printers

Private Character Editor <--> eudcedit

Quicktime (If Installed) <--> QuickTime.cpl

Quicktime Player (if installed) <--> quicktimeplayer

Real Player (if installed) <--> realplay

Regional Settings <--> intl.cpl

Registry Editor <--> regedit

Registry Editor <--> regedit32

Remote Access Phonebook <--> rasphone

Remote Desktop <--> mstsc

Removable Storage <--> ntmsmgr.msc

Removable Storage Operator Requests <--> ntmsoprq.msc

Resultant Set of Policy (XP Prof) <--> rsop.msc

Scanners and Cameras <--> sticpl.cpl

Scheduled Tasks <--> control schedtasks

Security Center <--> wscui.cpl

Services <--> services.msc

Shared Folders <--> fsmgmt.msc

Shuts Down Windows <--> shutdown

Sounds and Audio <--> mmsys.cpl

Spider Solitare Card Game <--> spider

SQL Client Configuration <--> cliconfg

System Configuration Editor <--> sysedit

System Configuration Utility <--> msconfig

System File Checker Utility (Scan Immediately) <--> sfc /scannow

System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot) <--> sfc /scanonce

System File Checker Utility (Scan On Every Boot) <--> sfc /scanboot

System File Checker Utility (Return to Default Setting) <--> sfc /revert

System File Checker Utility (Purge File Cache) <--> sfc /purgecache

System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) <--> sfc /cachesize=x

System Information <--> msinfo32

System Properties <--> sysdm.cpl

Task Manager <--> taskmgr

TCP Tester <--> tcptest

Telnet Client <--> telnet

Tweak UI (if installed) <--> tweakui

User Account Management <--> nusrmgr.cpl

Utility Manager <--> utilman

Windows Address Book <--> wab

Windows Address Book Import Utility <--> wabmig

Windows Backup Utility (if installed) <--> ntbackup

Windows Explorer <--> explorer

Windows Firewall <--> firewall.cpl

Windows Magnifier <--> magnify

Windows Management Infrastructure <--> wmimgmt.msc

Windows Media Player <--> wmplayer

Windows Messenger <--> msmsgs

Windows Picture Import Wizard (need camera connected) <--> wiaacmgr

Windows System Security Tool <--> syskey

Windows Update Launches <--> wupdmgr

Windows Version (to show which version of windows) <--> winver

Windows XP Tour Wizard <--> tourstart

Wordpad <--> write
טבלת השירותים WINDOWS