Formular de trimitere aL rezumatului

!!! Informații cu privire la partea de TEHNOREDACTARE (rezumate - conținute în broșura inaugurală / articole - publicate în format electronic în CD-ul Conferinței):

  • rezumatele - setare pagină A4, textul rezumatului să fie maxim 1/2 dintr-o pagină, marginile (interior: 3 cm, exterior: 2 cm, sus: 2 cm, jos: 2 cm), fără spațiere între rânduri - (single), font - Times New Roman.
  • articolele - acestea vor cuprinde 4 pagini fiecare cu bibliografia inclusă, setare pagină A4, marginile paginii - se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup): (interior: 3 cm, exterior: 2 cm, sus: 2 cm, jos: 2 cm); spațierea între rânduri: textul va respecta o spațiere între rânduri de 1,5 linii; alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga și dreapta (justified); primul rând al fiecărui paragraf va avea o o indentare de 1,5 cm, excepție fac titlurile, subtitlurile, precum și etichetele tabelelor și figurilor acolo unde este cazul; fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactat articolul.
  • De restul, ne ocupăm noi, astfel încât lucrările să fie cât mai expresive și mai corect așezate în forma finală, volumul Conferinței urmând a fi indexat ISSN, publicat în format electronic, pentru fiecare participant/invitat.