ЦК соціально-гуманітарного та природничого циклів


Проблема циклової комісії викладачів соціально-гуманітарного та природничого циклів :

Інноваційні підходи до формування ключових компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості освіти.

Діяльність циклової комісії соціально-гуманітарного та природничого циклів в 2020-2021 н.р. була спрямована на реалізацію проблеми коледжу Інноваційні підходи до формування ключових компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості освіти в умовах дистанційного навчання.

Роботу циклової комісії забезпечували 8 висококваліфікований фахівців різних напрямів роботи:

Природничі дисципліни – Мінєнко Г.М., Шевирьова Г.Г., Калініна Т.В.

Суспільні дисципліни – Пивоварова Г.С., Чурілова В.Є.

Дисципліни музичного циклу – Мурсамітова І.А., Гарбузюк Т.В., Соломко С.В.

Всі викладачі ц.к. долучилися до платформи g suite for education Україна на якій активно працюють зі студентами у синхроннному та асинхронному режимі. Викладачами ц.к. було створено 125 курсів з різних навчальних дисциплін.

Викладачі продовжували свою роботу щодо створення різноманітних навчальних та виховних медіаресурсів:

Чурілова В.Є. - онлайн-посібник з історії України

Пивоварова Г.С. – електронний посібник «Громадянська освіта» (2 курс), Тренувальний зошит ЗНО з історії України.

Соломко С.В. – Портфоліо з предмета «Мистецтво», 1 курс; «Аудіо, відео матеріали для проведення заходів з екологічного виховання»; електронний тест «Жанри української пісні та музичних інструментів».

Викладачі циклової комісії постійні учасники наукових конференцій різних рівнів зі своїми статтями та тезами. Зокрема, таких як:

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу (Мінєнко Г.М., Пивоварова Г.С., Чурілова В.Є., Мурсамітова І.А., Гарбузюк Т.В., Соломко С.В., Толмачова І.Г., Калініна Т.В.), грудень 2020 р.

Науково-практична інтернет-конференція СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ (Мурсамітова І.А, Чурілова В.Є.) 8-9 жовтня 2020 року, м. Дніпро

Міжнародна науково-практична конференція викладачів, практичних працівників, молодих учених та студентів 11-12 листопада 2020 р. ВІННИЦЯ (Чурілова В. Є., Мурсамітова І. А.)

Толмачова І. Г.ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ // І. Толмачова / The 6th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (March 3-5, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021.

Tolmachova, Iryna (2020). MEDIA COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS AS A REQUIREMENT OF DIGITALIZATION. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (28). - Available at: https://sp- sciences.io.ua/s2750617/tolmachova_iryna._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_04_28_ (accessed 17 November 2020).

Iryna Tolmachova INNOVATIVE APPROACHES TO FORMATION OF MEDIA COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING // Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development: monograph. BA School of Business and Finance, Riga, Latvia, 2021. - с. 127 - 142

30 вересня п.р. в ON-LINE режимі відбувся семінар «Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності студентів» за участю заступників директорів з виховної роботи, кураторів груп, вихователів гуртожитків закладів фахової передвищої освіти на базі науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти до якого у ролі спікерки долучилася Чурілова В.Є.

25 листопада 2020 медіатори Служби Порозуміння ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» Зубков М., Голобородько Д., Федотова О., Мітьолкін О., Гончаров В. та координатор служби Пивоварова Г.С. протягом чотирьох годин мали змогу прослухати виступи спеціалістів з медіації з усієї України в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції «МИРОБУДУВАННЯ В ОСВІТНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ», яка відбулася на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Задля якісної підготовки майбутніх фахівців викладачі циклової комісії постійно підвищують свій фаховий рівень.

2 лютого 2021 року відбулась знаменна подія. На засіданні спеціалізованої ради ДФ 29.053.003 із захисту дисертації під головуванням Шехавцової Світлани Олександрівни, д. пед. наук, професора відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з педагогіки Толмачової Ірини Георгіївни. Науковий керівник: Бадер Світлана Олександрівна, канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Дисертаційна робота Толмачової Ірини Георгіївни «Формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки» була виконана згідно з тематичним планом кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» в межах теми «Система підготовки професійно компетентних фахівців з дошкільної та початкової освіти».

Дисертаційна робота викликала інтерес спеціалізованої вченої ради під час жвавої дискусії. Тож, за результатами захисту членами спеціалізованої ради було одноголосно вирішено присудити Толмачовій Ірині Георгіївні науковий ступінь доктора філософії з педагогіки за спеціальністю 015 професійна освіта (за спеціалізаціями). Бажаємо Ірині Толмачовій та її науковому керівнику Світлані Бадер творчої наснаги, успіхів, наукових звершень та перемог на ниві освіти!

Викладачі циклової комісії протягом 2019-2020 н.р. пройшли курси та отримали сертифікати на різних освітніх платформах.

ЕдЕра - «Про дистанційний та змішаний формат навчання» для педагогів та керівників ПТО (Пивоварова Г.С., Мінєнко Г.М.)

Прометеус «Стартуємо до успішної школи» Толмачова І.Г.

ТОВ «Академія цифрового розвитку» «Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії» - Пивоварова Г.С.

Протягом березня-квітня на базі ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» відбувся традиційний фестиваль творчої молоді «Сузір’я колискової Донбасу». Дві номінації були прдеставлені викладачами нашої циклової комісії – це Конкурс індивідуально-виконавчої майстерності «Вокал, хореографія» та Конкурс знавців історії України «З Україною в серці!».

Вже традиційним є проведення відкритого online-засідання циклової комісії соціально-гуманітарного та природничого циклів щодо захисту курсових робіт, творчо-пошукових та навчальних проєктів студентів в межах навчальних дисциплін. Студенти надали на розсуд членів циклової комісії та своїх керівників проєкти різнопланової тематики.

Зокрема, до розгляду були надані такі роботи:

Березова Т., курсова робота з методики музичного виховання за темою «Виховання музичних смаків дітей молодшого шкільного віку», керівник Мурсамітова І.А.

Голобородько Д., група 2АПО, навчальна дисципліна «Громадянська освіта», тема «Діяльність громадської органцізації Save the children», керівник Пивоварова Г.С.

Голуб Д., група 2БПО, навчальна дисципліна «Громадянська освіта», тема «Булінг в закладі освіти», керівник Пивоварова Г.С.

Мерзлікіна В., група 2АПО, навчальна дисципліна «Біологія та екологія», тема «Трансгенні організми: за і проти», керівник Мінєнко Г.М.

Соловйова А., група 2АПО, навчальна дисципліна «Історія України», тема «Репортаж з минулого: битва за Дніпро», керівник Чурілова В.Є.

24 квітня 2021 року відбулася казкова подія – Етнофестиваль-2021 р. Захід проводився на водній станції «Лисичанець» (м. Лисичанськ). Приємно відзначити що до цього яскравого весняного фестивалю долучилася й наша студентка 1 курсу спеціальності Початкова освіта Фомичова Аліна. Учасниця взяла участь у конкурсі «Веснянка», за результатами якого стала ВІЦЕ-МІСС «ВЕСНЯНКА 2021» (2 місце) та отримала СТАТУЕТКУ ЕТНОФЕСТУ! Керівник Гарбузюк Т.В.

Викладач Гарбузюк Т.В. підготувала студентку Фомічову А. до І міжнародного (VII Всеукраїнський) фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймося за нове життя», присвячений Лесі Українці та у конкурсі ЛНУ (відеоролик «Виконання Гімну університету» Фомічова А., вітання з університету з ювілеєм.

У вересні-листопаді викладач коледжу Пивоварова Г.С. долучилася до проєкту Ресурсного центру «ГУРТ» за підтримки ПРООН «Групи самодопомоги як каталізатор соціальних змін для згуртування громад». В межах цього проєкту на базі нашого закладу освіти створені ГСД (групи самодопомоги). Для реалізації цього проєкту Пивоварова Г.С. у вересні – жовтні 2020 р. відвідала базові тренінги «Організація груп самодопомоги» та оволоділа ефективним інструментом суспільних перетворень. Програма тренінгу включала методологію створення ГСД, динаміку їх розвитку, правила роботи з цільовими аудиторіями та практичні завдання, які надали учасникам знання, необхідні для створення та ефективного розвитку ГСД у їхніх громадах.

У період з грудня по січень на базі ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» громадською організацією «Світло культури» (м. Лисичанськ) був реалізований проєкт за підтримки Ресурсного центру ГУРТ у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.

З жовтня 2020 на базі навчального закладу створені та активно функціонують групи самодопомоги (ГСД), одна з яких складається з викладачів закладу освіти. В межах діяльності даної групи і була проведена ініціатива «Основним меседжем проєкту було звернути увагу громади міста на те, що педагоги в першу чергу є людьми, всебічно розвинутими особистостями, які мають власні таланти та хобі.

Ініціатива реалізована в межах програми Програми ООН із відновлення та розбудови миру, що реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

У період з 07.12.2020 по 17.12.2020 у межах Усеукраїнського тижня права на базі ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» відбувся міський інтернет марафон «Молодь і право» для учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл міста Лисичанськ.

Участь у марафоні взяли представники дев'яти шкіл міста Лисичанськ: Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, КЗ "Лисичанський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-ДНЗ «Барвінок», Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5», КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7», «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8», Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №9, КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №30», Лисичанського багатопрофільного ліцею.

Викладач природничих дисциплін Мінєнко Г.М. координує студентські проєкти з географії та біології: «Аспекти регуляції розмноження у людини» Гетьман О., «Глобальні проблеми людства» Шутюк В., «Екологічна проблема» Морозова А., Електронний альбом «Кімнатні квіти» Гречана І., «Збережемо первоцвіти» Пасічник Ю., «Кімнатні квіти» Ромичева П. тощо.