Forside og kontakt

Nyheder.

FaceBook - login er ikke nødvendigt


Anmeldelse om flytning og ejerskifte

Hvis du er medlem, er det meget vigtigt at foreningen har korrekt e-mail adresse og

mobil nr. Dette er nødvendigt udsendelse af kontingent opkrævning og indkaldelse til

generalforsamling samt stormfald, indbrud osv.

Send din oplysningerne til "formanden.strandager@gmail.com"


Har du observeret et muligt problem

Hvis du erfarer problemer med

veje, beskæring, dræn, væltede træer, indbrud, åbne vinduer eller andet vigtigt

bedes du kontakte formanden eller bestyrelsen.

Vi passer på hinanden.


Strandager Grundejerforening, Sj. Odde

website: www.strandager.net

e-mail: formanden.strandager@gmail.dk

CVR.nr.: 33189877

Bank konto i Nordea: 2280 6278419175

CopyrightIndholdet på disse sider må gerne benyttes med angivelse af kilde.CVR nr: 33189877