Forside og kontakt

Nyheder.

 

Nyt om grundejerforeningens bestyrelse
Grundejerforeningens formand Jan B. Andersen har besluttet at stoppe som formand hurtigst muligt.
Jan B. Andersen  har gjort et stort stykke arbejde for foreningen i de 10 år, hvor han  har været formand,. Han har blandt andet både fungeret som formand, hjemmesideansvarlig og kasserer. Det sidste, fordi det ikke ved de seneste generalforsamlinger har været muligt at få  andre til at melde sig  til posten.

Både formand og kasserer skal ihht vedtægterne vælges på en generalforsamling, og derfor har bestyrelsen foreløbig, dvs frem til generalforsamlingen den 20. maj, konstitueret sig med Anne Nimb som formand, Birgitte Bie som økonomiansvarlig, mens Allan Hansen fortsætter som ansvarlig for fx dræn (i det nye drænudvalg, hvor også Svend Bie og Ole Helbo Esbensen deltager), veje og stranden og Tonni Schumann har påtaget sig en række forskellige opgaver, bla omkring foreningens vedtægter og administration.

Bestyrelsen er i gang med at udarbejde forskellige forslag til, hvordan grundejerforeningen kan arbejde og fungere i fremtiden, og dem vil vi præsentere på generalforsamlingen. Der vil også komme forslag til en række vedtægtsændringer, som vi mener er hensigtsmæssige, bla. på baggrund af den situation, vi kom til at stå i, da Jan meddelte sit ønske om at stoppe.

Også drænsituationen har krævet, og kommer til at at kræve, nytænkning. Det vil drænudvalget præsentere på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har desuden besluttet at lægge regnskabsførelse og administrationen over til et regnskabskontor.

Vi har valgt Regnskabskontor Nord til at stå for vores kontingentopkrævninger allerede fra i år. Desuden vil de tage sig af registrering af og spørgsmål om ejerskifte, samt ændringer  af tlf.nr og e-mailadresser.

Hvis man som grundejer har spørgsmål om disse ting, kan man henvende sig til Frank Damgaard Kristensen, Regnskabskontor Nord, tlf. 9639 9100 mail fdk@rskn.dk.

Der er fortsat en række grundejere, vi ikke har mailadresser til, og eftersom der bla bliver sendt indkaldelse til generalforsamlingen ud pr mail, er det vigtigt, at I søger for at vi får den mailadresse, vi kan sende materiale til jer på.

Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen.

Mange hilsener, på hele bestyrelsen vegne

Anne Nimb

Opslag på FaceBook den 9.2. 2024 vedr situationen med vand på grundene og dræn:

Kære alle

Det er helt forståeligt, at der bliver efterlyst en melding fra bestyrelsen, så den kommer her:

Bestyrelsen har været på sagen i de seneste uger, og vores sædvanlige drænoperatør, Alex´ Slamsugning, har onsdag den 7. februar fået hul igennem de to steder, hvor drænrørene var stoppet af rødder. Et af problemerne er kun midlertidig løst og skal igennem en mere omfattende renovering.

Vi holder meget øje med, hvordan det går med at få vandet til at løbe væk, og det er rigtig godt, at der også er beboere, der overvåger det og sender billeder, så tak for det.

Situationen er alvorlig og bestyrelsen har besluttet, at kontakten til Alex´ Slamsugning  fra årsskiftet er overtaget af Allan Hansen, og der er nedsat et drænudvalg bestående af Allan Hansen, Ole Helbo Esbensen og Svend Bie.

Bestyrelsen har næste møde den 21. februar og vi vil herefter orientere grundejerne mere grundigt.

Problemerne med drænene vil også blive taget op på den kommende generalforsamling i Odden Forsamlingshus den 20. maj (2. pinsedag) med et oplæg fra det nye drænudvalg.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op på generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Anne NimbForeningen skifter i nær fremtid til NY hjemmeside adresse: www.strandager-sj-odde.dk


Anmeldelse om flytning og ejerskifte

Hvis du er medlem, er det meget vigtigt at foreningen har korrekt e-mail adresse og 

mobil nr. Dette er nødvendigt udsendelse af kontingent opkrævning og indkaldelse til 

generalforsamling samt stormfald, indbrud osv.

Send din oplysningerne til "formanden.strandager@gmail.com"


Har du observeret et muligt problem

Hvis du erfarer problemer med 

veje, beskæring, dræn, væltede træer, indbrud, åbne vinduer eller andet vigtigt

bedes du kontakte formanden eller bestyrelsen.

Vi passer på hinanden.


Strandager Grundejerforening, Sj. Odde

website: www.strandager-sj-odde.dk

e-mail: formanden.strandager@gmail.dk

CVR.nr.: 33189877

Bank konto i Nordea: 2280 6278419175 

CopyrightIndholdet på disse sider må gerne benyttes med angivelse af kilde.CVR nr:  33189877