Forside og kontakt

Nyheder.

Kommer KUN på FaceBook


Foreningen skifter i nær fremtid til NY hjemmeside adresse: www.strandager-sj-odde.dk


Anmeldelse om flytning og ejerskifte

Hvis du er medlem, er det meget vigtigt at foreningen har korrekt e-mail adresse og 

mobil nr. Dette er nødvendigt udsendelse af kontingent opkrævning og indkaldelse til 

generalforsamling samt stormfald, indbrud osv.

Send din oplysningerne til "formanden.strandager@gmail.com"


Har du observeret et muligt problem

Hvis du erfarer problemer med 

veje, beskæring, dræn, væltede træer, indbrud, åbne vinduer eller andet vigtigt

bedes du kontakte formanden eller bestyrelsen.

Vi passer på hinanden.


Strandager Grundejerforening, Sj. Odde

website: www.strandager-sj-odde.dk

e-mail: formanden.strandager@gmail.dk

CVR.nr.: 33189877

Bank konto i Nordea: 2280 6278419175 

CopyrightIndholdet på disse sider må gerne benyttes med angivelse af kilde.CVR nr:  33189877