Forside og kontakt

Nyheder.

Opslag på FaceBook den 9.2. 2024 vedr situationen med vand på grundene og dræn:

Kære alle

Det er helt forståeligt, at der bliver efterlyst en melding fra bestyrelsen, så den kommer her:

Bestyrelsen har været på sagen i de seneste uger, og vores sædvanlige drænoperatør, Alex´ Slamsugning, har onsdag den 7. februar fået hul igennem de to steder, hvor drænrørene var stoppet af rødder. Et af problemerne er kun midlertidig løst og skal igennem en mere omfattende renovering.

Vi holder meget øje med, hvordan det går med at få vandet til at løbe væk, og det er rigtig godt, at der også er beboere, der overvåger det og sender billeder, så tak for det.

Situationen er alvorlig og bestyrelsen har besluttet, at kontakten til Alex´ Slamsugning  fra årsskiftet er overtaget af Allan Hansen, og der er nedsat et drænudvalg bestående af Allan Hansen, Ole Helbo Esbensen og Svend Bie.

Bestyrelsen har næste møde den 21. februar og vi vil herefter orientere grundejerne mere grundigt.

Problemerne med drænene vil også blive taget op på den kommende generalforsamling i Odden Forsamlingshus den 20. maj (2. pinsedag) med et oplæg fra det nye drænudvalg.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op på generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Anne NimbForeningen skifter i nær fremtid til NY hjemmeside adresse: www.strandager-sj-odde.dk


Anmeldelse om flytning og ejerskifte

Hvis du er medlem, er det meget vigtigt at foreningen har korrekt e-mail adresse og 

mobil nr. Dette er nødvendigt udsendelse af kontingent opkrævning og indkaldelse til 

generalforsamling samt stormfald, indbrud osv.

Send din oplysningerne til "formanden.strandager@gmail.com"


Har du observeret et muligt problem

Hvis du erfarer problemer med 

veje, beskæring, dræn, væltede træer, indbrud, åbne vinduer eller andet vigtigt

bedes du kontakte formanden eller bestyrelsen.

Vi passer på hinanden.


Strandager Grundejerforening, Sj. Odde

website: www.strandager-sj-odde.dk

e-mail: formanden.strandager@gmail.dk

CVR.nr.: 33189877

Bank konto i Nordea: 2280 6278419175 

CopyrightIndholdet på disse sider må gerne benyttes med angivelse af kilde.CVR nr:  33189877