Algemene Regels

Hieronder vind je regels die voor alle schoolfeesten gelden

  • De feesten zijn allemaal alcoholvrij, ook aan meerderjarigen wordt geen alcohol geschonken.
  • De feesten zijn allemaal rookvrij, ook buiten bij de ingang is roken verboden.
  • Op alle feesten kunnen onaangekondigd alcoholtesten worden afgenomen. Is iemand onder invloed van alcohol of een ander verdovend middel, dan wordt diegene de toegang tot het feest ontzegd. Dit geldt ook voor meerderjarigen.
  • Bezoekers van feesten dienen te allen tijde aanwijzingen van docenten en EDN-leden op te volgen.
  • Bij de entree van een feest kan eventueel om een legitimatiebewijs worden gevraagd. Hieronder verstaat het EDN paspoorten, ID-kaarten, rijbewijzen en ook schoolpassen.
  • Van bezoekers wordt verwacht dat zij goed gedrag vertonen. Mocht een docent of een EDN-lid vinden dat iemand zich misdraagt dan kan diegene van het feest worden verwijderd.