I Mostra d'intercanvi d'experiències educatives

I Mostra d'intercanvi d'experiències educatives

La setmana dels projectes

19 de maig 2018

Palau de la Festa

La I Mostra d’experiències educatives/La setmana dels projectes és una jornada informativa adreçada a qualsevol que tinga interés per l’educació que s’està fent als centres educatius del nostre territori (pares i mares, docents, equips directius, ...)

Hem convidat a participar en esta I Mostra als centres que han participat en la primera edició de La setmana dels projectes a Castelló, una iniciativa que intenta promoure l'aprenentatge per projectes en els centres.

Si treballes per projectes és una ocasió per a contar/explicar/aprendre un poc més sobre el que estàs fent, participa.

Si no treballes per projectes però t'interessa esta metodologia, la mostra és un fòrum per a conéixer propostes i equips docents que estan treballant en esta línia.

Si no coneixes el treball per projectes, però no et satisfà el que fas a l'aula i busques alternatives, no hauries de deixar de vindre

Objectius

1.- Exposar els projectes realitzats en aules d'Infantil, Primària, Secundària, formació de persones adultes, formació professional .....

2.- Promoure l'intercanvi d'experiències entre els docents participants i assistents

Activitats proposades

Un projecte és una proposta complexa; per a conéixer-los hem proposat dos tipus d'activitats una centrada en els productes (estands) i una altra centrada en el processos (presentacions orals curtes)

El programa es completa amb una presentació de la jornada, una ponència final a càrrec de Miguel Ariza i altres activitats més lúdiques - veure programa


PROGRAMA SENZILL.odt