Dzienny Dom Senior Wigor

w Szczawnie-Zdroju

Zadanie pn. Prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor w Szczawnie –Zdroju, przy ul. T. Kościuszki 19A realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego Senior-Wigor na lata 2015 – 2020 i jest realizowane przez gminę i finansowane ze środków własnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój oraz dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ze środków własnych Fundacji Wspierania Seniorów MELA.

Świadczenie usług obejmuje między innymi (w zależności od potrzeb):

- zapewnienie jednego gorącego posiłku,

- zajęcia edukacyjne – wykłady z różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki,

- terapie zajęciowe: arteterapia, muzykoterapia, gry zespołowe i logiczne,

- ćwiczenia ruchowe: gimnastyka, ćwiczenia podwyższające energię życiową, tai chi,

- ćwiczenia z fizjoterapeutą,

- spotkania w ramach Klubu Dobre Kino,

-spotkania w ramach terapii śmiechem,

- spotkania z socjologiem,

- spacer.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych

w Dziennym Domu Senior Wigor mogą składać wnioski o skierowanie do placówki

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Szczawnie-Zdroju, przy ul. T. Kościuszki 17, pok. nr 2 ( parter) w godz. 8.00 – 15.30