SENAI COSTEIRA - PROFESSOR ANGELO ANTONIO LEITHOLD