กิจกรรมชุมนุม

ข่าวประกาศ

ให้นักเรียนทุกคน

ตรวจสอบผลการสมัครให้เรียบร้อย

ภายในวันจันทร์ที่ 27 พ.ค. นี้

>>>นักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุมให้สมัครผ่านระบบออนไลน์<<<

>>>นักเรียนที่สมัครแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อห้องวิชาการเท่านั้น<<<

แจ้งแก้ไขข้อมูล (สำหรับครูประจำชุมนุมเท่านั้น)