Seminarium z baz danych@MIMUW

Zajmujemy się teorią i praktyką przetwarzania danych, reprezentacji wiedzy i wnioskowania. Rozwijamy formalizmy, dowodzimy twierdzenia, projektujemy algorytmy, wymyślamy heurystyki, implementujemy, poznajemy nowe systemy i architektury, przeprowadzamy eksperymenty.

Slajdy i materiały (np. publikacje na podstawie których była prezentacja) proszę przesyłać do Jacka Sroki. Plik proszę nazwać zgodnie ze schematem semRRMMDD_nazwisko_temat.zip.

Propozycje prac do zreferowania przez studentów (z konferencji SIGMOD i VLDB)

 • Blockchains vs. Distributed Databases: Dichotomy and Fusion
  Pingcheng Ruan (National University of Singapore); Tien Tuan Anh Dinh (Singapore University of Technology and Design); Dumitrel Loghin (National University of Singapore); Meihui Zhang (Beijing Institute of Technology)*; Gang Chen (Zhejiang University); Qian Lin (ByteDance); Beng Chin Ooi (NUS)

 • Clonos: Consistent Causal Recovery for Highly-Available Streaming Dataflows
  Pedro Silvestre (TU Delft); Marios Fragkoulis (TU Delft)*; Diomidis Spinellis (TU Delft); Asterios Katsifodimos (TU Delft)

 • Automatic Optimization of Matrix Implementations for Distributed Machine Learning and Linear Algebra
  Shangyu Luo (Rice University)*; Dimitrije Jankov (Rice University); Binhang Yuan (Rice University); Chris Jermaine (Rice University)

 • To partition, or not to partition, that is the join question in a real system.
  Maximilian Bandle (TUM)*; Jana Giceva (TU Munich); Thomas Neumann (TUM)

 • Chucky: A Succinct Cuckoo Filter for LSM-Tree
  Niv Dayan (Pliops)*; Moshe Twitto (Pliops)

 • Nova-LSM: A Distributed, Component-based LSM-tree Key-value Store
  Haoyu Huang (University of Southern California)*; Shahram Ghandeharizadeh (USC)

 • Combining Aggregation and Sampling (Nearly) Optimally for Approximate Query Processing
  Xi Liang (University of Chicago)*; Stavros Sintos (University of Chicago); Zechao Shang (University of Chicago); Sanjay Krishnan (UChicago)

 • Spatial Independent Range Sampling
  Dong Xie (University of Utah)*; Jeff Phillips (University of Utah); Michael Matheny (Amazon); Feifei Li (University of Utah)

 • Point-to-Hyperplane Nearest Neighbor Search Beyond the Unit Hypersphere
  Qiang Huang (National University of Singapore)*; Yifan Lei (National University of Singapore); Anthony Tung (NUS)