Seminarium z baz danych@MIMUW

Slajdy i materiały (np. publikacje na podstawie których była prezentacja) proszę przesyłać do Jacka Sroki. Plik proszę nazwać zgodnie ze schematem semRRMMDD_nazwisko_temat.zip.