SEITSEMÄN SISARUSTA

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada laadukasta laaja-alaista opetusta!

Seitsemän sisarusta -sivusto

Seitsemän sisarusta -sivusto on toteutettu Päijät-Hämeen tutor-opettajaverkosto -hankkeessa. Tälle sivustolle on koottu hankeaikana tuotetut materiaalit. Toivomme niistä olevan sinulle hyötyä ja iloa opetustyön parissa!

  • Seitsemän sisarusta -materiaali selkiyttää laaja-alaisen osaamisen tavoitteita ja sen avulla edistetään laaja-alaisen osaamisen taitojen toteutumista opetuksessa.

  • Materiaali edistää laaja-alaisen osaamisen taitojen näkyväksi tekemistä koulutyössä.

  • Materiaalin avulla oppilaan on helppo samaistua Seitsemän sisaruksen hahmoihin ja löytää näin myös omia vahvuuksiaan. Jokainen hahmo konkretisoi yhtä laaja-alaista taitoa.

Päijät-Hämeen tutoropettajaverkosto -hanke mahdollistaa kaikkien kun-tien ja koulujen tasa-arvoisen kehittymisen. Hanke toteutetaan 10 Päijät-Hämeen kunnan kanssa yhteistyössä. Yhteistyökuntia ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä.

Kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Hanketta rahoittaa OPH ja se toteutetaan 2018 – 2022.

Aiheeseen liittyvä sisältö:

Yhteystiedot

Hankkeen projektikoordinaattori:
Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen
Hanna-Maria Partanen, hanna-maria.partanen [at] lahti.fi, 044 482 6679

Kehittämisryhmän jäsenet:

Asikkala, Petri Manninen, petri.manninen [at] asikkala.fi

Hartola, Maarit Oksanen, maarit.oksanen [at] hartola.fi

Heinola, Jarkko Granqvist, jarkko.granqvist [at] edu.heinola.fi

Hollola, Sari Kähkönen, sari.kahkonen [at] hollola.fi

Lahti, Mira Mämmi, mira.mammi [at] lahti.fi

Kärkölä, Anne Kekki, anne.kekki [at] karkola.fi

Orimattila, Eija Seunala, eija.seunala [at] orimattila.fi

Padasjoki, Johanna Virtanen, johanna.virtanen [at] edu.padasjoki.fi

Sysmä, Tuula Vuorinen, tuula.vuorinen [at] sysma.fi

Hankeverkosto

Hanketta koordinoi Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen ja projektikoordinaattori Johanna Kivekäs.

Hankeyhteistyössä mukana:

  • Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen / Seudullinen digitalisaatiostrategia
    Hanna-Maria Partanen, hanna-maria.partanen [at] lahti.fi, 044 482 66 79

  • Tutoropettajatoiminnan valtakunnallinen alueverkosto ja aluekoordinaattorit