โครงการ See Sun Run Sea

(50 ปี บางสะพานวิทยา)

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ณ วนอุทยานป่ากลางอ่าว – ชายทะเลแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน และประชาชนทั่วไป

2. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

3. เพื่อระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาสนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานวิทยา

รุ่นอายุในการแข่งขัน

ระยะทางวิ่งและค่าสมัคร

รายละเอียด

ช่องทางการสมัคร

เสื้อนักวิ่ง

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัลเกียรติยศชาย

ถ้วยรางวัลเกียรติยศหญิง

กำหนดการจัดงาน

การรับบริการ

กติกา

แผนที่

ช่องทางการติดต่อ

Inbox m.me/2209045479338874

โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  1. คุณธนวัฒน์ โทร. 094 - 4971045
  2. คุณสุนารี โทร. 080 - 1282450
  3. คุณฐาวรดา โทร. 080 - 4421756