คณะสาธารณสุขศาตร์

โครงการวิจัย การพัฒนาระบบบริการ การดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ครบวงจร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942504

แฟกซ์ : 053-942525

E-mail : secscmu@gmail.com