Séanadh Ríomhphoist

Tá an ríomhphost seo agus aon chomhad a sheoltar leis faoi rún agus is lena úsáid ag an seolaí agus sin amháin é. Tá cosc iomlán ar scaipeadh, dháileadh nó chóipeáil neamhúdaraithe ar an teachtaireacht seo agus ar aon cheangaltán atá ag dul leis.

Má tá an ríomhphost seo faighte agat trí dhearmad cuir sin in iúl le do thoil don seoltóir agus scrios an teachtaireacht. D’fhéadfadh sé gurb iad tuairimí an údair agus sin amháin atá in aon tuairimí no dearcthaí atá curtha i láthair sa ríomhphost seo agus níor chóir glacadh leo mar thuairimí nó dhearcthaí Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Ní ghlactar leis go bhfuil cumarsáid ríomhphoist den sórt seo saor ó víreas, in am, slán, nó saor ó earráid agus ní ghlacann Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le dliteanas in aon chás den sórt sin ná as aon iarmhairt a d’eascródh astu.