Tarieven verkoop woning


Standaard dienstverlening : 0,69 % excl BTW 0,83 % incl BTW

Full service : 0,99 % excl. BTW 1,20 % incl BTW

Het verschil zit 'm in de bezichtigingen. In het eerste geval doet u die zelf. Bij full-service doen wij het. In de wijde omgeving vindt u geen makelaar met hetzelfde servicepakket tegen deze prijs. Voor de dekking van door ons gemaakte kosten brengen we een voorschotnota in rekening van € 244. Deze valt buiten de courtage.

Toelichting Diensten

Standaard dienstverlening:

Dit houdt o.a. in: ► opname en maken van waardebepaling ► maken en bespreken van de beschrijving ► maken van professionele foto's ► maken van plattegrond(en) ► plaatsen op Funda (incl. diverse andere websites) ► begeleiden van biedingen en onderhandelingen inclusief ontbindende voorwaarden ► opmaken van de koopakte ► opvolgen tekenen koopakte inclusief verzending naar verschillende partijen en ontvangstbevestiging ► opvolgen stellen waarborgsom bij notaris ► controleren transport(leverings) akte ► woninginspectie voor verkoop ► noteren meterstanden ► begeleiden transport bij de notaris.

De bezichtigingen regelt u zelf. U ontvangt hiervoor instructies en hand-outs om aan de wettelijke verplichtingen (informatieverstrekking aan koper) te kunnen voldoen. Het maken en opvolgen van bezichtiging afspraken gaan via ons kantoor.

Full service:

Bij Full-service leveren wij zowel de standaard dienstverlening als de begeleiding bij bezichtigingen.

Toelichting tarieven

Courtage

Courtage is de vergoeding die een makelaar ontvangt voor zijn dienstverlening bij de aan- of verkoop van een huis. Courtage wordt uitgedrukt in procenten. Normaliter loopt de betaling via de notaris. De notaris stelt een zogenaamde 'Nota van afrekening" op. Op deze nota vindt u de courtage terug.

Voorschotnota

Deze vooruitbetaling is bestemd voor de dekking van een deel van de daadwerkelijk gemaakte kosten ► voor het (kunnen) aanmelden op Funda (incl. diverse andere sites) ► voor het aanvragen van de kadasterscan ► voor het laten maken van professionele plattegronden en professionele foto’s. De voorschotnota valt buiten de courtage.

Intrekkingsnota

Een intrekkingsnota komt voor als u bijvoorbeeld gedurende het verkoopproces besluit om toch te blijven wonen. De verkoopbegeleiding wordt dan gestopt. De intrekkingsnota is de vergoeding voor de reeds gemaakte uren. De intrekkingsnota vervangt de courtage en is nooit hoger dan de courtage. De voorschotnota valt buiten deze intrekkingsnota.

Diensten derden (altijd in overleg):

Denk hier bijvoorbeeld aan: ► Energie Prestatie Certificaat, sinds 1 januari 2008 verplicht ► Bouwkundig onderzoek voor de prijs van € 300 à 550 incl BTW, geeft geïnteresseerde meer houvast ► Advertenties in huis aan huisbladen en dagbladen ► Overbruggingsgarantie: € 395 incl. BTW. Hiermee compenseert de verkoper de eventuele dubbele lasten van koper. Die durft dan alvast te kopen, voordat hij eigen huis verkocht heeft (www.cbov.nl).

Disclaimer: Aan bovenstaande tarievenbeschrijving kan geen rechten ontleend worden.