Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn van toepassing:

1. De “Algemene Consumentenvoorwaarden van VBO Makelaars O.Z. (AV CZ/44)”, zoals tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad d.d. juni 2005, welke in werking zijn getreden per 1 juli 2011.

2. Privacy Reglement

3. De Beroeps- en gedragscode

4. Het Reglement op de Tuchtrechtspraak van de Stichting Tuchtcollege Makelaardij Nederland, www.tcmnl.nl (versie d.d. 1 juli 2013).

Alle 4 reglementen zijn vervat in één document.