แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่น่าสนใจ

20 จุดเช็คอิน สงขลาต้องมา

 1. ตลาดคลองแดน อ.ระโนด

 2. วัดพระโคะ อ.สทิงพระ

 3. ประตูเมืองเก่า อ.สงขลา

 4. มัสยิดกลางสงขลา อ.หาดใหญ่

 5. วัดคูเต่า เยือนถิ่นยูเนสโก อ.บางกล่ำ

 6. กระเช้าลอยฟ้า อ.หาดใหญ่

 7. ปลากะพง เกาะยอ อ.เมืองสงขลา

 8. ควนคาวหลาว อ.นาหม่อม

 9. ลิวงศ์ อ.จะนะ

 10. เกาะแลหนัง อ.เทพา

 11. ศูนย์เรียนรู้ โลกของฉัน AT ควนหมาก อ.เทพา

 12. สกายวอล์ค ควนหรนฮิลล์ อ.นาทวี

 13. กาแฟโรบัสต้า อ.สะบ้าย้อย

 14. ติ่มซำ อ.หาดใหญ่

 15. ไก่ทอด อ.หาดใหญ่

 16. เขาพระ อ.รัตภูมิ

 17. เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ุ

 18. โครงการแก้มลิง ชะแล้ อ.สิงหนคร

 19. สระมรกต อ.บางกล่ำ

 20. มะม่วงเบา อ.สิงหนคร


ท่าข้าม หาดใหญ่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image