สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Scout Office

นายประจญ ปรัชญ์สกุล

ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่

นายสมพงศ์ พรมจันทร์

หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่เชียงใหม่ เขต 1

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา"
รุ่นที่ 1/2564 จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่างของ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เยี่ยมค่ายลูกเสือสุเทพ

ภาพกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วิดิโอกิจกรรม

ภาพวิดิโอกิจกรรมต่างๆของ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่

20170530_100212.mp4

กิจกรรมเดินสวนสนาม

พิธีถวายราชสดุดี-2563.mp4

พิธีถวายราชสดุดี 2563