แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ไม่รู้จะเรียนอะไรดี มาดูคลิปนี้กันนะ


ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

:: ภาคปกติ :: 3 ต.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65 สมัครออนไลน์/สมัครตรง

:: ภาค กศ.พป. :: 3 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66 สมัครออนไลน์

สมัครเรียน 👉 http://reg.npru.ac.th/registrar/apphome.asp (สมัครที่เมนูซ้ายมือ)


ดูขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ คลิกทีนี่ 👉https://drive.google.com/file/d/1y4ABLQ_pUc7q6e8-M94BouI4vsJqhD2e/view

หลักสูตรที่เปิดรับทั้งหมด 25 หลักสูตร ใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

2 หลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)

1. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

- แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการติดต่อและดูข้อมูลเพิ่มเติม