กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนปทุมราชวงศา

การสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11

(Pre O-NET Science Test 2020) ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564


การสอบTEDET 4 ตุลาคม 2563

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค.2563