Науковий комітет

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Національна рада України з питань розвитку науки і технологій є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що був створений 5 квітня 2017 року при Кабінетові Міністрів України з метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності. Перший склад ради було затверджено Кабінетом Міністрів України 9 серпня 2017 року. Національну раду України з питань розвитку науки і технологій очолює Голова, яким за посадою є Прем’єр-міністр України. Національна рада України з питань розвитку науки і технологій складається з Наукового та Адміністративного комітетів, що мають однаковий кількісний склад (24 особи).

Науковий комітет - робочий колегіальний орган Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, що представляє інтереси наукової громадськості. Склад Наукового комітету на основі конкурсу сформував спеціально створений, відповідно до європейської практики, Ідентифікаційний комітет з питань науки. (Ідентифікаційний комітет складається з 9 провідних вчених, три з яких – представники вітчизняної науки, 6 – іноземні вчені).

Науковий комітет, зокрема:

 • виконує функції наглядової ради Національного фонду досліджень України;

Наглядова рада Національного фонду досліджень України

   • розробляє проект Положення Національного фонду досліджень України та вносить до нього зміни, які подає на затвердження Кабінету Міністрів України;
   • затверджує загальну стратегію роботи Національного фонду досліджень України;
   • формує структуру Національного фонду досліджень України, зокрема визначає кількість секцій фонду та напрями їх діяльності;
   • визначає кількісний та персональний склад наукових рад секцій фонду;
   • погоджує: щорічний звіт про діяльність Національного фонду досліджень України; розподіл фінансування між секціями, план роботи та звіт Національного фонду досліджень України; рішення наукової ради щодо обрання та відкликання голови, заступників голови наукової ради та виконавчого директора Національного фонду досліджень України; порядок розгляду та експертизи проектів з виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах; Положення про дотримання принципів наукової етики та запобігання конфлікту інтересів під час проведення Національним фондом досліджень України експертизи та конкурсних відборів проектів з виконання наукових досліджень і розробок;
   • має право ініціювати аудиторську перевірку діяльності Національного фонду досліджень України;
   • вирішує питання щодо участі Національного фонду досліджень України в міжнародних організаціях, що фінансують дослідження
 • проводить експертизу нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, надає відповідні рекомендації.

Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності, в обов’язковому порядку направляються до Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій для проведення їх експертизи та підготовки відповідних рекомендацій. Рекомендації, які надаються Науковим комітетом до проектів нормативно-правових актів, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності, є обов’язковими для розгляду головними розробниками таких проектів.