ดาวน์โหลดใบสมัครกิจกรรมการประกวดแข่งขัน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

1. การประกวดแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

2. การประกวด Global Warming Award 2019

3. การแข่งขันแลปกริ๊งทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

4. การประกวดแข่งขันวาดภาพหญ้าแฝก

5. การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

6. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน Internet of Things (IoT)

7. การประกวดแข่งขันปั้นดินน้ำมัน


8. การประกวดภาพถ่าย “Beat Air Pollution : ขออากาศดีคืนมา”

9. การแข่งขัน ROV E-Sport

10. การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

11. การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

12. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (ประเภทแม่นยำ)

13. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14. กิจกรรมอบรม การบริหารจัดเครือข่ายขั้นพื้นฐานด้วยอุปกรณ์ ไมโครติก (MikroTik)