DEN STORA UTMANINGEN

Vill du stötta School´s Out och Söderhamns ungdomar?

Det vill vi! Vi utmanar därför restauranger och matvarubutiker att inte sälja alkohol över 2.25% under onsdagen den 14 juni.

Här anmäler du dig till utmaningen

Vid frågor och anmälan kontakta: Mats Pettersson

Tel: 070-190 25 92 E-post: mats.pettersson@soderhamn.se