ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Ευγενία Δανιηλίδου και την Υπεύθυνη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων Αικατερίνη Βάσιου, θα πραγματοποιήσει ένα δίωρο σεμινάριο, που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών, με θέμα : «Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου για την ένταξη μαθητών-προσφύγων».

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

1) να διερευνηθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση,

2) να δοθούν κατευθύνσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας,

3) να ενισχυθεί η ψυχοκοινωνική στήριξη και η ένταξη των παιδιών -προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 22/2/2018, 12.00 - 14.00 μ.μ., στο 2ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών, χωρίς να παρακωλύεται το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

Θωμάς Μπαχαράκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΠΕ 12.05

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Η ΔΔΕ Πέλλας, δια των Υπευθύνων των γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων και ΚΕΣΥΠ, Βάσιου Αικατερίνης και Τεστέμπαση Αθηνάς, θα πραγματοποιήσει σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς του θεματικού δικτύου Αγωγής Υγείας-Αγωγής Ενεργού Πολίτη με τίτλο:

«Εθελοντισμός: Οι συνάνθρωποί σου σε χρειάζονται».

Τα σεμινάρια έχουν τίτλο: «Διδάσκοντας τον Εθελοντισμό» είναι βιωματικά και θα συμμετέχουν και οι μαθητές που παίρνουν μέρος στα προγράμματα του δικτύου.

Στόχοι των σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές:

α) Να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν θέματα που άπτονται του εθελοντισμού.

β) Να αποκτήσουν επίγνωση της ατομικής υπευθυνότητας για την κοινωνική αλλαγή.

γ) Να αναπτύξουν ικανότατες και να διαμορφώσουν στάσεις, αξίες και συμπεριφορές

που θα επιτρέψουν τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία.

δ) Να προωθήσουν τον εθελοντισμό ως πρόταση για την επίλυση προβλημάτων.

ε) Να αναζητήσουν κίνητρα για ανάληψη δράσης με υπευθυνότητα για τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής των ίδιων των μαθητών αλλά και των συνανθρώπων τους.

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν ως εξής:

1) Δευτέρα 12/02/2018 στο 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας

2) Τετάρτη 21/02/2018 στο Γυμνάσιο Καλής

3) Τρίτη 27/02/2018 στο 3ο Γυμνάσιο Έδεσσας

4) Πέμπτη 01/03/2018 στο Γυμνάσιο Εξαπλατάνου

χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου σχολικού προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

Θωμάς Μπαχαράκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΠΕ 12.05

Θέμα: Διημερίδα «Εκπαίδευση και Λαογραφία»

Σχετ.: Αρ. πρωτ. 56930/Δ2/03-04-2017/ΥΠΠΕΘ

Η ΔΔΕ Πέλλας, κατόπιν έγκρισης του ΥΠΠΕΘ με το σχετικό, δια του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων και της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, διοργανώνει διημερίδα με θέμα: «Εκπαίδευση και Λαογραφία» από διάφορες περιοχές της χώρας στην Αριδαία Πέλλας στις 24 και 25 Απριλίου 2018.

Μέσω της διημερίδας, θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση όψεων του λαϊκού πολιτισμού (κοινωνική συγκρότηση, ήθη και έθιμα, χοροί, λαϊκή λογοτεχνία, υλικός πολιτισμός/λαϊκή τέχνη) που εμπεριέχονται σε πολλά αντικείμενα που διδάσκονται μέσα από μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος (νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ιστορία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, μουσική, φυσική αγωγή, εικαστικά, κοινωνική και πολιτική αγωγή, θεατρική αγωγή κ.λπ.).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της διημερίδας περιλαμβάνει :

α. 1η Πανελλήνια Συνάντηση Μαθητικών Σχημάτων Παραδοσιακών Χορών.

β. Ταυτόχρονη παρουσίαση από τα συμμετέχοντα σχολεία - σε ειδικά περίπτερα - στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού (π.χ. φορεσιές, είδη λαϊκής τέχνης κ.λπ).

Στη διάρκεια της διημερίδας θα διεξαχθεί και η Μαθητική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας, που διοργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ευγενία Δανιηλίδου και Αντωνία Παπαδάκη σε συνεργασία με τη ΔΔΕ Πέλλας.

Σκοπός της διημερίδας είναι να αποτελέσει ο λαϊκός πολιτισμός ένα πεδίο πρόσφορο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, για την πραγματοποίηση της «πολιτισμικής συνάντησης» και της ανάδειξης των κοινών πολιτισμικών στοιχείων, χωρίς ταυτόχρονα να παραγνωρίζονται και οι ιδιαιτερότητες οι οποίες καθορίζονται από τη γενική και την τοπική ιστορία.

Μέσω των χορών και των άλλων στοιχείων λαϊκού πολιτισμού, τα οποία θα παρουσιαστούν, επιδιώκεται για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές :

· Να γνωρίσουν την λαογραφία από διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα.

· Να αξιοποιήσουν αυτά τα στοιχεία αργότερα στη σχολική πράξη (π.χ. σχολικές γιορτές).

· Να κινητοποιηθούν για μελέτη και επίσκεψη σε λαογραφικά μουσεία της περιοχής τους και να εμπλακούν με τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων.

·Να αναπτύξουν εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τον λαϊκό πολιτισμό μέσω της ανάλυσης διαφόρων όψεων π.χ. ήθη και έθιμα, χοροί, κοινωνική συγκρότηση, έθιμα του εορτολογίου, λαϊκή τέχνη/φορεσιές, λαϊκή λογοτεχνία (αίνιγμα, παραμύθι, τραγούδι) κ.λπ..

·Να κατανοήσουν τον λαϊκό πολιτισμό έτσι όπως προσεγγίζεται από τη σύγχρονη Λαογραφία.

· Να τονώσουν την εθνική και τοπική τους ταυτότητα.

· Να ενισχύσουν τη συλλογικότητα και τη συνεργασία.

Σημειώνεται ότι κάθε σχολική μονάδα μπορεί να λάβει μέρος με ένα μόνο σχήμα μαθητών. Για τις μετακινήσεις των μαθητών θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, ιδίαις δαπάναις. Για τα σχολεία που θα απαιτηθεί διανυκτέρευση, η ΔΔΕ Πέλλας, σε συνεργασία με τις Ενώσεις Ξενοδόχων Αλμωπίας, θα φροντίσει για την εξασφάλιση ειδικών μειωμένων τιμών στα ξενοδοχεία. Η συμμετοχή μπορεί να ενταχθεί στις δημιουργικές εργασίες, στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και στις Καινοτόμες Δράσεις.

Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διημερίδα, να δηλώσουν συμμετοχή (αριθμός μαθητών του χορευτικού σχήματος και συνοδών εκπαιδευτικών, επιθυμία διανυκτέρευσης, χρησιμοποίηση περιπτέρου) στο e-mail της ΔΔΕ Πέλλας, mail@dide.pel.sch.gr, έως την Τετάρτη 07-03-2018.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ12.05

Δελτίο Τύπου

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα για γονείς, το οποίο συνδιοργάνωσαν η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Αντωνία Παπαδάκη, η Δ.Δ.Ε. Πέλλας, ο υπεύθυνος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Πέλλας, η υπεύθυνη των Σχολικών Δραστηριοτήτων και το Κέντρο Πρόληψης Όραμα. Το πρόγραμμα, διάρκειας 24 ωρών, με τίτλο “Παιδιά στην εφηβεία, γονείς σε αμηχανία” είχε ως θέμα τη σχέση γονέων και εφήβων και απέβλεπε στην ψυχική ενδυνάμωση των γονέων έτσι, ώστε να κατανοήσουν τις αλλαγές που σημειώνονται στην εφηβεία και να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους αλλά και τους εαυτούς τους. . Τα θέματα τα οποία προσέγγισαν οι γονείς με τη βοήθεια των επιμορφωτών ήταν η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη εφήβου, η διαχείριση των αλλαγών και η διαχείριση του άγχους, η ενσυναίσθηση αλλά και η παροχή πρώτων βοηθειών. Στο σεμινάριο αυτό, που ήταν κατεξοχήν βιωματικό, οι γονείς συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία στις δραστηριότητες , είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να αισθανθούν τη σημασία της ομαδικότητας. Αυτός ήταν και ο κύριος στόχος των επιμορφωτών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο φιλόξενο περιβάλλον του 1ου ΕΠΑΛ Αριδαίας και γι’ αυτό ευχαριστούμε θερμά τον σύλλογο διδασκόντων και τον Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Αριδαίας για τη ζεστή φιλοξενία όλο αυτό το διάστημα.

Εκ μέρους των συνδιοργανωτών

Η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Αντωνία Παπαδάκη

Θέμα: Ίδρυση και Λειτουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα

«Η ρομποτική πάει στο σχολείο»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Διευθυντής Δ. Ε. ΠΕΛΛΑΣ έχοντας υπόψη :

1. Την Υ.Α. Γ2/4867/28-8-92 περί σχολικών δραστηριοτήτων

2. Την με αριθμ. Υ. Α. 66272/Γ7/4-7-2005 περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

3. Την με αριθμ. : Υ. Α. 127856/Γ7/29-11-2006 τροποποιητική απόφαση της 66272/Γ7/4-7-2005 περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

4. Την με αριθμ. 188142/ΓΔ4/02-11-2017 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το σχολικό έτος 2017/2018

5.Την αναγκαιότητα δημιουργίας και διατήρησης ενός επικοινωνιακού πλαισίου μεταξύ των σχολείων της ΔΔΕ Πέλλας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την Ίδρυση και Λειτουργία του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Η ρομποτική πάει στο σχολείο»


Σκοπιμότητα ίδρυσης του Δικτύου:

Η ρομποτική είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος επιστημονικός κλάδος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια απασχολεί εκτός από εξειδικευμένους επιστήμονες και μαθητές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η εκπαιδευτική ρομποτική (Robotics) είναι κλάδος της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι μετατρέπει τη μάθηση σε μία διασκεδαστική δραστηριότητα και ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών. Μέσα από τη διαδικασία κατασκευής ενός ρομπότ, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με επιστήμες, όπως η φυσική, τα μαθηματικά, η μηχανική, ο προγραμματισμός, ενώ συγχρόνως διασκεδάζουν, γιατί χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, το τάμπλετ και τα αυτόματα παιχνίδια. Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες, εξοικειώνονται με τα καινούργια τεχνολογικά μέσα και κατανοούν ευκολότερα την τεχνολογία. Έτσι, η εκπαιδευτική ρομποτική έχει θετικές συνέπειες όχι μόνο στο γνωστικό τομέα, αλλά και στο συναισθηματικό (ενίσχυση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης) και στον κοινωνικό τομέα (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση). Συγχρόνως, τα παιδιά αποκτούν δεξιότητες χρήσιμες για το μέλλον, αφού οι γνώσεις που αποκομίζουν θα τους χρησιμεύσουν είτε ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτόν τον κλάδο είτε όχι, καθώς τα επιτεύγματα της ρομποτικής αποτελούν σήμερα – και σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στο μέλλον - αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Με την αξιοποίηση της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση), η καινοτομία, η διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων κ.α.), ο προγραμματισμός, οι δεξιότητες επικοινωνίας και οι νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.α.). Το όραμα της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι όλοι οι μαθητές να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την προετοιμασία των πολιτών του κόσμου, που θα μπορούν να συνεισφέρουν θετικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας/μία εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τη ρομποτική είτε ενσωματώνοντας στοιχεία στο μάθημά του/της μέσα στην τάξη, είτε υλοποιώντας ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί μέρος των προγραμμάτων των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν µε ειδικά προγράµµατα, ώστε να συµβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισής τους. Η έννοια του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αντιµετωπίζεται µε την ολιστική διάστασή του και περιλαµβάνει τις παρακάτω εκφάνσεις: Φυσικό, Τεχνητό/δοµηµένο, Κοινωνικo-Οικονοµικό και Ιστορικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό κάθε θέµα/πρόβληµα µελετάται διεπιστηµονικά και διαθεµατικά.

Με δεδομένο ότι για την επαφή με εφαρμογές της ρομποτικής σημαντικός παράγοντας μπορεί είναι ο χώρος του σχολείου μέσα από την εκμάθηση αντίστοιχων δεξιοτήτων στους/στις μαθητές/τριες και με κριτήριο την αναγκαιότητα διεύρυνσης και αναβάθμισης του αναλυτικού προγράμματος και των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία, αποφασίζουμε την ίδρυση του τοπικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα:

«Η ρομποτική πάει στο σχολείο»

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς των Σχολείων της ΔΔΕ Πέλλας.

Στόχοι του τοπικού θεματικού δικτύου:

Οι μαθητές να:

- αναπτύξουν τεχνολογικές δεξιότητες με παιγνιώδη τρόπο

- κατανοήσουν έννοιες Επιστημών Πληροφορικής, Μηχανολογίας, Ηλεκτρονικής, κ.ά. βιωματικά

- αντιληφθούν το εύρος της χρήσης της ρομποτικής σε ποικίλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας

- να αλληλεπιδρούν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες διερευνώντας να οδηγούνται μόνοι τους στη γνώση, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους

- να εργάζονται σε ετερογενείς ομάδες καλλιεργώντας πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητας και ανάληψης πρωτοβουλιών

- να αξιοποιούν τεχνικές επίλυσης προβλήματος και να διατυπώνουν υποθέσεις ελέγχοντας την ορθότητά τους

- να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους

- να πάρουν μέρος σε ημερίδες και επιμορφώσεις σχετικές με την εκπαιδευτική ρομποτική

- να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ρομποτικής και τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης:

2 με 3 σχολικά έτη, με έναρξη την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018.

Η ανάπτυξη του Δικτύου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια:

Στο πρώτο στάδιο (Φεβρουάριος-Μάρτιος) θα κληθούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε μία αρχική ενημερωτική συνάντηση, στην οποία θα δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Δικτύου, θα παρουσιαστούν εν συντομία τρόποι δημιουργικής προσέγγισης και θα δοθούν λεπτομέρειες για τις υποστηρικτικές δομές με τις οποίες μπορούν να συνεργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος.

Στο δεύτερο στάδιο (Απρίλιος-Μάιος) οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους θα προσεγγίσουν τις θεματικές ενότητες του προγράμματος. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχτούν από σχετικές επιμορφωτικές συναντήσεις. Η συμμετοχή σε αυτές δεν είναι υποχρεωτική, προτείνεται, ωστόσο, για τον εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος.

Στο τρίτο στάδιο ( Ιούνιος- λήξη σχολικής χρονιάς) προβλέπεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Συμμετοχές

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ

1

Γυμνάσιο Καλής

Απαντώ σωστά και το ρομπότ κάνει δουλειά

Στυλιανός Δημήτριος

2

ΓΕΛ Κρύας Βρύσης

Όχι, δεν είμαι σκουπίδι

Ριζοπούλου Ουρανία

3

2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Απορρίμματα … τα χρήσιμα άχρηστα

Τσαπκίνη Θωμαή

4

1ο ΕΚ Γιαννιτσών

Γεωργία ακριβείας

Οικονομίδου Αικατερίνη

5

1ο ΕΚ Γιαννιτσών

Ενέργεια-Υπερκατανάλωση και τρόποι εξοικονόμησής της. Το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου μου.

Αϊβάζογλου Κων/νος

6

2ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών

Χρυσοπράσινο φύλλο. Η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών.

Σταμενίτης Αλέξανδρος

7

ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης

Ομάδα Ρομποτικής

Γκαμπέλης Ιωάννης

8

1ο ΕΚ Γιαννιτσών

Απορρίμματα ,τα χρήσιμα ….άχρηστα

Ευθυμιάδου Ευγενία

Συντονιστική επιτροπή:

- Μπαχαράκης Θωμάς, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Πέλλας

- Βάσιου Αικατερίνη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Πέλλας

- Τεστέμπαση Αθηνά, Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΔΔΕ Πέλλας

- Κεχαγιάς Κων/νος, Διευθυντής 1ου ΕΚ Έδεσσας

- Οικονομίδου Αικατερίνη, Διευθύντρια 1ου ΕΚ Γιαννιτσών

- Ράπτης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός 1ου ΕΚ Αριδαίας

Μέλη της παιδαγωγικής ομάδας

Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί (συντονιστές και μέλη παιδαγωγικής ομάδας) των προγραμμάτων που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Παροχές δικτύου:

Συνεργασία με υποστηρικτικές δομές

Πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων

Υλικό θεματικών προσεγγίσεων

Δυνατότητα παρουσίασης των έργων των μαθητών/μαθητριών.

Ενδεικτικές συνεργασίες: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Σερρών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Δ/ντης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Θωμάς Μπαχαράκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας δια της υπευθύνου Αικατερίνης Βάσιου, κατόπιν πρόσκλησης της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Έδεσσας, Σταματίας Αρβανιτίδου, θα πραγματοποιήσει ένα δίωρο σεμινάριο στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, με θέμα : "Θωρακίζοντας την Ψυχική Ανθεκτικότητα των Εκπαιδευτικών".

Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες/χουσες εκπαιδευτικοί:

1) να αναπτύξουν υγιείς στάσεις και συμπεριφορές για τη βελτίωση στης ψυχικής τους υγείας και

2) να καλλιεργήσουν αντίστοιχες στάσεις και συμπεριφορές στους μαθητές τους.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Τρίτη 6/2/2018 12.00 - 14.00 μ.μ. στο 1ο Γυμνάσιο Έδεσσας.

Στην ιστοσελίδα δημοσιεύονται δράσεις/εκδηλώσεις/προγράμματα του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Πέλλας.

Διαχειριστής ιστοσελίδας: Βάσιου Αικατερίνη, Υπεύθυνη Γρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων

Επισκόπηση της προηγούμενης ιστοσελίδας στη διεύθυνση: http://sdpellas.blogspot.gr/

Θέμα: Ίδρυση και Λειτουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας - Αγωγής του Ενεργού Πολίτη με θέμα:

«Εθελοντισμός: Οι συνάνθρωποί σου σε χρειάζονται»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Διευθυντής Δ. Ε. ΠΕΛΛΑΣ έχοντας υπόψη :

1.Την Υ.Α. Γ2/4867/28-8-92/ΦΕΚ 629 Τ. Β’/23-10-92 για την Αγωγή Υγείας στις σχολικές δραστηριότητες 2.Την Υ.Α. Γ1/377/865/ΦΕΚ 577/18-9-92 για την ένταξη της Αγωγής Υγείας της Β/θμιας Εκπ/σης στις σχολικές δραστηριότητες

3.Την Υ.Α. Γ2/3351/2000/ΦΕΚ 1206/2-10-2000 για τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας και των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)

4.Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Τ.Α’ / 13-2-2002, άρθρο 8, παρ.2) για τα οργανωτικά θέματα υπηρεσιών και σχολικών μονάδων

5. Το Νόμο 2817/2000(ΦΕΚ 78 Τ.Α’/14-3-2000, άρθρο 7, παρ. 6-7, άρθρο 8, παρ. 14), για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, την Αγωγή Υγείας και τον ορισμό Υπευθύνων Αγωγής Υγείας

6. Την Υ.Α. 127261/Γ7/28-11-2006 για την ίδρυση και λειτουργία θεματικών δικτύων Αγωγής Υγείας 7.Την με αριθμ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) για το σχολικό έτος 2016/2017.

8.Την αναγκαιότητα δημιουργίας και διατήρησης ενός επικοινωνιακού πλαισίου όλων των εμπλεκομένων μελών της σχολικής κοινότητας

9.Τη χρησιμότητα διαμόρφωσης πλαισίου επικοινωνίας των σχολικών μονάδων σε θέματα Αγωγής Υγείας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την Ίδρυση και Λειτουργία του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα «Εθελοντισμός: Οι συνάνθρωποί σου σε χρειάζονται»

Σκοπιμότητα ίδρυσης του Δικτύου:

Η Αγωγή Υγείας, όπως αυτή ορίζεται από τα σχετικά κείμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών με την υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών αφενός για τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας και αφετέρου για την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Με τον όρο κοινωνία πολιτών νοείται ο αυτοτελής χώρος που βρίσκεται ανάμεσα στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τους επίσημους πολιτικούς θεσμούς της κοινωνίας, τους οποίους μπορεί να συμπληρώνει χωρίς να υποκαθιστά, μέσα στον οποίο διασφαλίζεται η ποιότητα και η συμμετοχική δημοκρατία και καταξιώνεται ένας συνειδητοποιημένος και ενεργός πολίτης, με επίγνωση της οικουμενικότητας των κοινών προβλημάτων και της τοπικότητας της συλλογικής δράσης.

Η ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών από τους νέους είναι πολύτιμη, διότι διαθέτουν ενθουσιασμό και τεράστια αποθέματα ενέργειας, δημιουργικές ιδέες και νέες προοπτικές ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουν τη γνώση και τις δεξιότητές τους. Μάλιστα, το δικαίωμα στη συμμετοχή των νέων αναγνωρίζεται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (1989).

Η συμμετοχή των νέων σε εθελοντικές δράσεις θεωρείται σημαντική, για την απόκτηση θετικής στάσης, η οποία χτίζεται πάνω στις δυνάμεις, την ενέργεια, τον ενθουσιασμό και τη δημιουργικότητά τους, την προαγωγή μιας υγιούς στάσης ζωής, την επίδειξη υπευθυνότητας και ενδιαφέροντος για τους συνανθρώπους τους και την ανάληψη δράσης.

Ένας/μία ευαισθητοποιημένος/η εκπαιδευτικός μπορεί να δουλέψει προς την κατεύθυνση αυτή είτε ενσωματώνοντας στοιχεία ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των μαθητών/τριών στο μάθημά του/της μέσα στην τάξη, είτε υλοποιώντας ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας.

Με δεδομένο ότι για τη διάδοση του εθελοντισμού σημαντικός παράγοντας είναι ο χώρος του σχολείου μέσα από την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονιών και της τοπικής κοινότητας και με κίνητρο την αναγκαιότητα διεύρυνσης και αναβάθμισης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που υλοποιούνται στα σχολεία, αποφασίζουμε την ίδρυση του τοπικού δικτύου Αγωγής Υγείας με θέμα:

«Εθελοντισμός: Οι συνάνθρωποί σου σε χρειάζονται»

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς των Σχολείων της ΔΔΕ Πέλλας.

Στόχοι του τοπικού θεματικού δικτύου:

§ Εξοικείωση και κατανόηση θεμάτων που άπτονται του εθελοντισμού

§ Ενημέρωση για τα προβλήματα της κοινωνίας

§ Επίγνωση της ατομικής υπευθυνότητας για την κοινωνική αλλαγή

§ Ανάπτυξη ικανοτήτων και διαμόρφωση στάσεων, αξιών και συμπεριφορών που θα επιτρέψουν τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία

§ Προώθηση του εθελοντισμού ως πρόταση για την επίλυση προβλημάτων

§ Αναζήτηση κινήτρων για ανάληψη δράσης με υπευθυνότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων των μαθητών αλλά και των συνανθρώπων τους

§ Ενεργοποίηση της φαντασίας, για επιλογή λύσεων

§ Απόκτηση αυτοπεποίθησης και ενασχόληση με συλλογικές δραστηριότητες και συνεργασίες

§ Συνεργασία του σχολείου με εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής και σωματικής υγείας

§ Υλοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων με σκοπό την καλλιέργεια κλίματος αλληλοκατανόησης, αλληλοσεβασμού, αποδοχής του διαφορετικού και συνεργατικότητας

§ Δράσεις ευαισθητοποίησης και βιωματικής εκπαίδευσης σχετικά με την προάσπιση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο

§ Αναβάθμιση της σχολικής ζωής και σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα

§ Συνεργασία μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων

§ Ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση ατόμων με κριτική στάση

§ Τόνωση ομαδικότητας

Θεματικές ενότητες:

v Γνωριμία και χτίσιμο ομάδας

v Στόχοι - πλαίσιο αξιών – Εθελοντισμός

v Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία

v Προβλήματα Φτώχειας, Αναλφαβητισμού

v Δημοκρατικά δικαιώματα, δικαιώματα του πολίτη, δικαιώματα του παιδιού

v Διαφορετικότητα, Κοινωνικός αποκλεισμός, Ισότητα ευκαιριών, Ισότητα φύλων

v Ρατσισμός, ξενοφοβία

v Κατοικία, Υγιεινή και Ασφάλεια, Έκθεση σε τοξικές ουσίες

v Ποιότητα ζωής στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον

v Φυσική Ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

v Διατροφικές συνήθειες και μεταλλαγμένα τρόφιμα, φυτοφάρμακα

v Πολιτική Προστασία: Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων/Σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές

v Εθελοντισμός και υγεία: Αιμοδοσία, προσφορά ιστών και οργάνων

Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης:

2 με 3 σχολικά έτη, με έναρξη την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018.

Η ανάπτυξη του Δικτύου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια:

Στο πρώτο στάδιο ( Δεκέμβριος- Ιανουάριος ) θα κληθούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, που έχουν αποστείλει σχετική αίτηση, να συμμετέχουν σε μία αρχική ενημερωτική συνάντηση, στην οποία α) θα τους δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Δικτύου, β) θα τους παρουσιαστούν εν συντομία τρόποι δημιουργικής προσέγγισης και γ) θα δοθούν λεπτομέρειες για τις υποστηρικτικές δομές με τις οποίες μπορούν να συνεργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος.

Στο δεύτερο στάδιο ( Φεβρουάριος-Μάιος) οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους θα προσεγγίσουν διαθεματικά και δημιουργικά τις θεματικές ενότητες του προγράμματος. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχτούν από σχετικές επιμορφωτικές συναντήσεις. Η συμμετοχή σε αυτές δεν είναι υποχρεωτική, προτείνεται, ωστόσο, για τον εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος.

Στο τρίτο στάδιο ( Ιούνιος- λήξη σχολικής χρονιάς) προβλέπεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσα από την από κοινού δημιουργία ενός προϊόντος που μπορεί να είναι: αφίσα, συλλογή φωτογραφιών με επεξηγηματικές λεζάντες, ταινία μικρού μήκους, κόμικς, περιοδικό, εφημερίδα, παραμύθι, θεατρικό δρώμενο, ποίημα, κ. α.

Συμμετοχές

1

2ο Γυμνάσιο Έδεσσας

Εθελοντές εν δράσει

Πρίτσου Κυριακούλα

2

Γυμνάσιο Εξαπλατάνου

Ταξίδι στο χώρο, το χρόνο και στη βελτίωση του σήμερα

Κατιρτζή Μαρία

3

Γυμνάσιο Καλής

Τα παιδιά της χορωδίας μας σε εθελοντικές και πολιτιστικές δράσεις

Κοκκίνη Αναστασία

4

Λύκειο Καλής

Τα παιδιά της χορωδίας μας σε εθελοντικές και πολιτιστικές δράσεις

Κοκκίνη Αναστασία

5

3ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

Μαθητικές κοινότητες: γέφυρα επικοινωνίας, συμμετοχής και διαλόγου για ένα δημοκρατικό σχολείο

Σαλονικίδης Βασίλειος

6

3ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

Ο εθελοντισμός είναι πολιτισμός

Λάζου Γεωργία

7

2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Ο εθελοντισμός είναι πολιτισμός

Αναργυρίδου Δέσποινα

8

ΓΕΛ Αξού

Δια χειρός και από καρδιάς μαθητών

Γαργαλά Ανδρονίκη

9

2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

Θέλω, δημιουργώ, προσφέρω

Πατσαβούδη Ροδή

10

1ο Γυμνάσιο

Γιαννιτσών

Η γνώση σώζει ζωές

Ταταρούδη Κωνσταντία

11

Γυμνάσιο Πέλλας

Οι μικροί ξεναγοί της Πέλλας

Νομικού Ποθητή

12

3ο Γυμνάσιο Έδεσσας

Δικαίωμα στο νερό

Μάινου Αικατερίνη

13

Εσπερινό ΕΠΑΛ

Γιαννιτσών

Εκδηλώσεις αγάπης στην τοπική κοινωνία

Μόσχου Άννα

14

Εσπερινό ΕΠΑΛ

Γιαννιτσών

Εκμάθηση Α΄ Βοηθειών και

ευαισθητοποίηση μαθητών για την αγορά ΑΕΑ για τυχόν ανάγκες μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας

Μωυσιάδου Ελπίδα

15

Εσπερινό ΕΠΑΛ

Γιαννιτσών

Μέριμνα για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Καλαϊτζίδου Αφροδίτη

16

ΕΕΕΕΚ Έδεσσας

CosmEEEEKtics

Δημητριάδου Ασημίνα

Συντονιστική επιτροπή:

- Βάσιου Αικατερίνη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΕ Πέλλας

- Μπαζούκης Αθανάσιος, Υπεύθυνος ΣΣΝ ΔΕ Πέλλας

- Τεστέμπαση Αθηνά, Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΔΕ Πέλλας

- Κατιρτζή Μαρία, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών, Δ/τρια Γυμνασίου Εξαπλατάνου

- Πρίτσου Κυριακούλα, Μαθηματικός, Εκπ/κός 2ου Γυμνασίου Έδεσσας

Μέλη της παιδαγωγικής ομάδας

Όλοι/ες οι Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Παροχές δικτύου:

Συνεργασία με υποστηρικτικές δομές

Πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων

Υλικό θεματικών προσεγγίσεων

Δυνατότητα παρουσίασης των έργων των μαθητών/μαθητριών.

Ενδεικτικές συνεργασίες:

Χαμόγελο του Παιδιού, Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΟΡΑΜΑ, Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Πέλλας, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Δ.Ε. Πέλλας, ΚΕΣΥΠ Πέλλας, ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών.

Ο Δ/ντης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Θωμάς Μπαχαράκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 12.05

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

Με στόχο τη μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών/τριών με την ποίηση του Κ.Π. Καβάφη, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Ωνάση «Ο Καβάφης πάει σχολείο» ταξιδεύει στην ελληνική περιφέρεια, φέρνοντας τους μαθητές/τριες ενός νομού που θα επιλεγεί σε επαφή με το έργο του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή.

Μετά από αίτημα της ΔΔΕ Πέλλας και διαδικασία επιλογής, ο Καβάφης θα έρθει τη φετινή σχολική χρονιά στο νομό μας και θα επισκεφθεί τα εξής 5 σχολεία:

2ο ΓΕΛ Έδεσσας

ΓΕΛ Σκύδρας

Γυμνάσιο Άρνισσας

2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

ΓΕΛ Αριδαίας

Θερμές ευχαριστίες στους/στις διευθυντές/τριες των σχολείων για την ανταπόκριση και τη συνεργασία.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

H Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτίθεται να ιδρύσει Τοπικό Δίκτυο Εθελοντισμού για τα σχολεία της ΔΔΕ Πέλλας, με τίτλο: «Οι συνάνθρωποί σου σε χρειάζονται».

Στόχοι του δικτύου είναι οι μαθητές:

1. να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν θέματα που άπτονται του εθελοντισμού

2. να ενημερωθούν για τα προβλήματα της κοινωνίας και να αποκτήσουν επίγνωση της ατομικής υπευθυνότητας για την κοινωνική αλλαγή

3. να αναπτύξουν ικανότητες και να διαμορφώσουν στάσεις, αξίες και συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και να συμβάλλουν

στην προώθηση του εθελοντισμού ως πρόταση για την επίλυσή τους

4. να βρουν κίνητρα και να νιώσουν έτοιμοι να δράσουν με υπευθυνότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων αλλά και των συνανθρώπων τους

5. να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους, ώστε να μπορούν να δίνουν λύσεις, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να ασχοληθούν με συλλογικές δραστηριότητες και συνεργασίες.

Στα πλαίσια του δικτύου, δύνανται να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες προσέγγισης της έννοιας του εθελοντισμού και των δυνατοτήτων εθελοντικής προσφοράς, ημερίδες ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα εθελοντισμού, δράσεις εθελοντικής προσφοράς των μαθητών στην τοπική κοινωνία, έρευνες για το βαθμό εμπλοκής της ελληνικής κοινωνίας σε δράσεις εθελοντισμού και ωφέλειας από αυτές.

Καλούνται οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο να υλοποιήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2017-18 πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, ενταγμένο στη θεματολογία Αγωγή του Ενεργού Πολίτη - Ποιότητα Ζωής – Εθελοντισμός.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

H Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας δια των υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αικατερίνης Βάσιου και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Αθηνάς Τεστέμπαση, προτίθεται να διοργανώσει επιμορφωτικές ενημερωτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Πέλλας, με τίτλο: «Υλοποιώντας Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων».

Στόχος των συναντήσεων είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) και ιδιαίτερα εκείνων που εμπλέκονται για πρώτη φορά, καθώς επίσης και η κατάθεση εμπειριών των εκπαιδευτικών που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα προγράμματα.

Στις συναντήσεις αυτές θα γίνει ενημέρωση για τον τρόπο υλοποίησης ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων (σχεδιασμός, δυνατότητες συνεργασίας με εκπαιδευτικά, επιστημονικά, κοινωνικά ιδρύματα και φορείς πολιτισμού, τρόποι υποστήριξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων).

Οι επιμορφώτριες θα συντονίσουν βιωματικό εργαστήριο σχεδιασμού και υλοποίησης ενός προγράμματος. Ειδικότερα, η κ. Τεστέμπαση θα συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της και θα τους ενημερώσει για τη λειτουργία και τη στοχοθεσία του τοπικού θεματικού δικτύου με θέμα: “Οι μαθητές … επιχειρούν”, καθώς και για εκπαιδευτικά εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Οι ενημερωτικές αυτές συναντήσεις θα γίνουν ως εξής:

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 στο ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης και ώρες 13.00-14.30’

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 στο Γυμνάσιο Σκύδρας και ώρες 13.00-14.30’

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στο 2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών και ώρες 13.00-14.30’

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 στο ΕΠΑΛ Αριδαίας και ώρες 13.00-14.30’

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://goo.gl/forms/2B77366F26ExzLMh2

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας δια της υπευθύνου Αικατερίνης Βάσιου θα πραγματοποιήσει ένα δίωρο σεμινάριο με θέμα : "Το συναίσθημα στην αρχαία ελληνική τέχνη".

Στο σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση υποστηρικτικού υλικού για την έκθεση του Μουσείου της Ακρόπολης "Emotions: ένας κόσμος συναισθημάτων", που συνδιοργανώνουν το Μουσείο Ακρόπολης και το Ίδρυμα Ωνάση, η οποία παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Υόρκης. Το υλικό δημιουργήθηκε από την Τερέζα Γιακουμάτου, υπέυθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας και βρίσκεται διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://politistika-d-ath.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/the-joomla-project/618-emotions17

Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί

1) να συνειδητοποιήσουν τις πολλαπλές αναγνώσεις των έργων τέχνης και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους σε ένα πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων και

2) να κατανοήσουν τρόπους προετοιμασίας δραστηριοτήτων σχετικών με έργα πολιτισμού για μαθητές Β/θμιας Εκπ/σης.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 2/11/2017 12.00 - 14.00 μ.μ. στη βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου σχολικού προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η εκπαίδευση ως εργαλείο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας και Φλώρινας, την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης Πέλλας και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έδεσσας, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:

«Η εκπαίδευση ως εργαλείο για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο».

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 στο 8ο Δ. Σ. Έδεσσας, ώρες 17:00-20:00.

Θα περιλαμβάνει βιωματική εκπαίδευση για την ανάπτυξη προγράμματος ενάντια στη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο με βάση το εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Σύνδεσμοι», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.weareallcitizens.gr/…/syndesmoi-ena-egcheiridio-…

Συντονίστρια θα είναι η κ. Άννα Μπαφίτη, Κοινωνιολόγος, M.Ed., Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Φλώρινας, εκπαιδευμένη από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο εγχειρίδιο «Σύνδεσμοι».ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η ΔΔΕ Πέλλας, δια των υπευθύνων του ΚΕΣΥΠ, του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτίθεται να διοργανώσει δράσεις για μαθητές/τριες, με στόχο την ενημέρωση/ανάπτυξή τους στις ακόλουθες θεματικές:

1) Άγχος εξέτασης

2) Ψυχική ανθεκτικότητα

3) Αυτογνωσία

4) Διαμόρφωση ταυτότητας στην εφηβεία

5) Προκλήσεις και προβλήματα της εφηβικής ηλικίας (εικόνα σώματος, φιλία, συντροφικότητα, χρήση ουσιών)

6) Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Σταδιοδρομία Εφήβων

7)Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

8) Διατροφή

9) Αειφορία

10) Ανθρώπινα Δικαιώματα

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν τη σχολική χρονιά 2017-2018, χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου σχολικού προγράμματος, μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολείων και το Σύλλογο Διδασκόντων.