початкова школа

1A

Понеділок

 1. Навчання грамоти
 2. Навчання грамоти
 3. Математика
 4. Англійська мова
 5. Фізична культура

Вівторок

 1. Я досліджую світ
 2. Навчання грамоти
 3. Математика
 4. Англійська мова

Середа

 1. Навчання грамоти
 2. Навчання грамоти
 3. Математика
 4. Англійська мова
 5. Фізична культура

Четвер

 1. Я досліджую світ
 2. Дизайн і технол.
 3. Мистецтво(образотвор.)
 4. Фізична культура

П'ятниця

 1. Я досліджую світ
 2. Навчання грамоти
 3. Навчання грамоти
 4. Математика
 5. Мистецтво(музичне)


Понеділок

 1. Я досліджую світ
 2. Математика
 3. Українська мова
 4. Фізична культура
 5. Мистецтво(музичне)

Вівторок

 1. Я досліджую світ
 2. Математика
 3. Українська мова
 4. Англійська мова

Середа

 1. Я досліджую світ
 2. Математика
 3. Українська мова
 4. Фізична культура

Четвер

 1. Я досліджую світ
 2. Українська мова
 3. Дизайн і технол.
 4. Фізична культура

П'ятниця

 1. Я досліджую світ
 2. Українська мова
 3. Математика
 4. Англійська мова
 5. Мистецтво(образотвор.)

1B

Понеділок

 1. Інтегр.курс
 2. Укр. мова
 3. Математика
 4. Фізична культура

Вівторок

 1. Я досліджую світ
 2. Укр. мова
 3. Математика
 4. Мистецтво(музичне)
 5. Англійська мова

Середа

 1. Я досліджую світ
 2. Укр. мова
 3. Математика
 4. Фізична культура
 5. Дизайн і технології

Четвер

 1. Я досліджую світ
 2. Укр. мова
 3. Фізична культура
 4. Англійська мова

П'ятниця

 1. Інтегр.курс
 2. Укр. мова
 3. Математика
 4. Мистецтво(образотвор.)

Понеділок

 1. Англійська мова
 2. Математика
 3. Українська мова
 4. Українське читання
 5. Дизайн і технології

Вівторок

 1. Я досліджую світ
 2. Англійська мова
 3. Математика
 4. Українське читання
 5. Фізична культура

Середа

 1. Я досліджую світ
 2. Математика
 3. Українська мова
 4. Мистецтво(музичне)
 5. Фізична культура

Четвер

 1. Інформ.\Англ.
 2. Українська мова
 3. Українське читання
 4. Мистецтво(образотвор.)
 5. Виховна година

П'ятниця

 1. Я досліджую світ
 2. Математика
 3. Інформ.\Англ.
 4. Українська мова
 5. Фізична культура

Понеділок

 1. Укр. мова(читання)
 2. Укр. мова(граматика)
 3. Математика
 4. Англійська мова
 5. Мистецтво(образотвор.)

Вівторок

 1. Укр. мова(читання)
 2. Математика
 3. Музичне мистецтво
 4. Укр. мова(граматика)
 5. Фізична культура

Середа

 1. Я досліджую світ
 2. Укр. мова(граматика)
 3. Математика
 4. Інформ.\Англ.
 5. Англ.\Інформ.

Четвер

 1. Я досліджую світ
 2. Укр. мова(читання)
 3. Фізична культура
 4. ЯДС(технології)
 5. Виховна година

П'ятниця

 1. Я досліджую світ
 2. Математика
 3. Укр. мова(граматика)
 4. Англійська мова
 5. Фізична культура

Понеділок

 1. Укр. мова(читання)
 2. Укр. мова(граматика)
 3. Математика
 4. Фізична культура
 5. Англійська мова

Вівторок

 1. Я досліджую світ
 2. Укр. мова(граматика)
 3. Математика
 4. Англійська мова
 5. Мистецтво(образотвор.)

Середа

 1. Я досліджую світ
 2. Укр. мова(граматика)
 3. Укр. мова(читання)
 4. Математика
 5. Мистецтво(музичне)

Четвер

 1. Я досліджую світ
 2. Фізична культура
 3. Інформ.\Англ.
 4. Англ.\Інформ.
 5. Виховна година

П'ятниця

 1. Укр. мова(читання)
 2. Укр. мова(граматика)
 3. Математика
 4. ЯДС(технології)
 5. Фізична культура

Понеділок

 1. Математика
 2. Укр. мова
 3. Природознавство
 4. Англійська мова
 5. Виховна година

Вівторок

 1. Математика
 2. Укр. мова
 3. Фізична культура
 4. Літературне чит.
 5. Я у світі

Середа

 1. Укр. мова
 2. Муз. мистецтво
 3. Математика
 4. Літературне чит.
 5. Образотвор. мист.

Четвер

 1. Інформ.\Англ.
 2. Англ.\Інформ.
 3. Природознавство
 4. Трудове навчання
 5. Фізична культура

П'ятниця

 1. Укр. мова
 2. Математика
 3. Фізична культура
 4. Літературне чит.
 5. Основи здоров'я

Понеділок

 1. Укр. мова
 2. Англійська мова
 3. Фізична культура
 4. Математика
 5. Виховна година

Вівторок

 1. Укр. мова
 2. Муз. мистецтво
 3. Літературне чит.
 4. Математика
 5. Природознавство

Середа

 1. Літературне чит.
 2. Укр. мова
 3. Математика
 4. Фізична культура
 5. Я у світі

Четвер

 1. Літературне чит.
 2. Основи здоров'я
 3. Інформатика
 4. Англійська мова
 5. Трудове навчання

П'ятниця

 1. Укр. мова/літ.чит
 2. Математика
 3. Фізична культура
 4. Природознавство
 5. Образотвор. мист.

Понеділок

 1. Укр. мова
 2. Літературне чит.
 3. Муз. мистецтво
 4. Математика
 5. Виховна година

Вівторок

 1. Укр. мова
 2. Математика
 3. Фізична культура
 4. Природознавство
 5. Образотвор. мист.

Середа

 1. Укр. мова
 2. Англійська мова
 3. Математика
 4. Фізична культура
 5. Літературне чит.

Четвер

 1. Природознавство
 2. Трудове навчання
 3. Англійська мова
 4. Фізична культура
 5. Основи здоров'я

П'ятниця

 1. Укр. мова
 2. Літературне чит.
 3. Математика
 4. Інформатика
 5. Я у світі

Понеділок

 1. Математика
 2. Укр. мова
 3. Укр. мова(читання)
 4. Фізична культура
 5. Основи здоров'я

Вівторок

 1. Математика
 2. Укр. мова
 3. Англійська мова
 4. Інформатика
 5. Природознавство

Середа

 1. Математика
 2. Укр. мова
 3. Муз. мистецтво
 4. Укр. мова(читання)
 5. Фізична культура

Четвер

 1. Природознавство
 2. Я у світі
 3. Англійська мова
 4. Трудове навчання
 5. Виховна година

П'ятниця

 1. Математика
 2. Укр. мова
 3. Укр. мова(читання)
 4. Фізична культура
 5. Образотвор. мист.

Понеділок

 1. Укр. мова(читання)
 2. Укр. мова
 3. Математика
 4. Образотвор. мист.
 5. Природознавство

Вівторок

 1. Укр. мова(читання)
 2. Укр. мова
 3. Інформатика
 4. Математика
 5. Я у світі

Середа

 1. Укр. мова(читання)
 2. Укр. мова
 3. Математика
 4. Англійська мова
 5. Фізична культура

Четвер

 1. Природознавство
 2. Основи здоров'я
 3. Англійська мова
 4. Фізична культура
 5. Виховна година

П'ятниця

 1. Укр. мова
 2. Математика
 3. Муз. мистецтво
 4. Фізична культура
 5. Трудове навчання

Понеділок

 1. Укр.мова/літ.чит.
 2. Муз.мистецтво
 3. Математика
 4. Природознавство
 5. Фізична культура

Вівторок

 1. Укр. мова
 2. Англійська мова
 3. Математика
 4. Літературне чит.
 5. Фізична культура

Середа

 1. Укр. мова
 2. Математика
 3. Я у світі
 4. Інформатика
 5. Образотвор. мист.

Четвер

 1. Літературне чит.
 2. Природознавство
 3. Англійська мова
 4. Трудове навчання
 5. Фізична культура

П'ятниця

 1. Укр. мова
 2. Математика
 3. Літературне чит.
 4. Основи здоров'я
 5. Виховна година