Проекти

Навчальні проекти ФІЗИКА 7 клас

Проект № 1

"Видатні вчені - фізики"

"Фізика в побуті, техніці, виробництві"

"Спостереження фізичних явищ довкілля"

"Дифузія в побуті"

Проект № 2

"Визначення середньої швидкості нерівномірного руху"

"Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки, тощо"

"Обертальний рух в природі - основа відліку часу"

"Коливальні процеси в техніці та живій природі"

Проект № 3

"Розвиток судно- та повітроплавання"

"Дослід Торрічеллі"

"Спостереження за зміною атмосферного тиску"

"Насоси"

Проект № 4

"Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів"

" Прості механізми у побутових пристроях"

"Біомеханіка людини"

"Використання енергії природних джерел"

Навчальні проекти ФІЗИКА 8 клас

Проект № 1

Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування.

Енергозбережувальні технології.

Унікальні фізичні властивості води.

Рідкі кристали та їх використання.

Полімери.

Наноматеріали.

Холодильні машини.

Кондиціонер, теплові насоси.

Проект № 2

Електрика в житті людини.

Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.

Вплив електричного струму на людський організм.

Навчальні проекти ФІЗИКА 9 клас

Проект № 1

Магнітні матеріали та їх використання.

Магнітний запис інформації.

Вияви та застосування магнітних взаємодій у природі й техніці.

Геомагнітне поле Землі.

Магнітні бурі та їхній вплив на здоров’я людини.

Різноманітні електромагнітні пристрої.

Генератори електричного струму.

Проект № 2

Складання найпростішого оптичного приладу.

Оптичні ілюзії.

Дослідження потужності та ККД штучних джерел світла різного типу.

Увігнуті дзеркала: властивості та приклади застосування.

Оптичні явища в природі.

Око і зір.

Проект № 3

Звуки в житті людини.

Застосування інфра- й ультразвуків у техніці.

Вібрації й шуми та їхній вплив на організми.

Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.

Види шумового забруднення. Вимірювання рівня шумового забруднення. Вивчення впливу шумового забруднення на організми.

Духові музикальні інструменти.

Проект №4

Ознайомлення з роботою побутового дозиметра.

Складання радіаційної карти регіону.

Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів.

Екологічні проблеми атомної енергетики.

Розщеплення атома: скринька Пандори чи вогонь Прометея?

Майбутнє Сонця та інших зір.

Проект № 5

Людина і Всесвіт.

Фізика в житті сучасної людини.

Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.

Україна – космічна держава.

Видатні вітчизняні та закордонні вчені-фізики.

Застосування закону збереження імпульсу в техніці.

Критерії оцінювання проекту

Критерії оцінювання навчального проекту.docx

оформлення учнівського проекту

ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ.docx

Проект "Пружні деформації в організмі людини"

ІІІ місце на обласному конкурсі учнівських проектів

"Фізика навколо нас"

Пружні деформації в організмі людини.docx
Пружні деформації в організмі людини.pptx

Проект "Закон збереження енергії в живій природі"

ІІ місце на міському конкурсі учнівських проектів

"Фізика в живій природі"

Закони збереження енергії в живій природі.docx
ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ 2010.pptx

Проект "Прості механізми в організмі людини"

І місце на міському конкурсі учнівських проектів

"Фізика в живій природі"

Прості механізми в людині.docx
Прості механізми в людині.pptx


Проект "Порівняльна характеристика кристалічних та аморфних тіл "

ІІ місце на міському етапі обласного конкурсу учнівських проектів

"Фізика навколо нас"

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИСТАЛІЧНИХ ТА АМОРФНИХ ТІЛ.docx
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИСТАЛІЧНИХ ТА АМОРФНИХ ТІЛ.ppsx