Ball dels treballs a l'era

Ball dels treballs a l'era

Balls d’oficis que simbolitza els treballs que els nostres avantpassats han realitzat a les eres amb els diferents tipus de gra segons el temps històric viscut: sègol, ordí, civada, blat… o últimament arròs.

Per tal de cobrir tot el ventall d’edats que participen en el balls de la nostra processó, Diego Ramón pensà donar protagonisme a xiques fadrines i novençanes en aquesta particular dansa.

La indumentaria és un vestit senzill de diari, mocador de coll, xambra i davantal i falda amb sinagües. Les dues tocates són de danses tradicionals de la comarca dels nord del País: la primera El ball de Xiva de Morella i l’altra La samarreta d’El Forcall. El ball té dues parts característiques: una moguda i dansada i l’altra més estàtica i d’imitació de la feina de separar el gra net del segó.