Ball dels pals

Ball dels pals

Dansa que prové dels Pirineus aragonesos. Ací es combina la dificultat de les passades amb la coreografía. Té un ritme peculiar produït amb els pals al colpejar entre ells o amb terra. Es ballada per quatre balladors adolescents, i en ella es demostra la força i el vigor d’aquesta edat.

El vestuari fa relació al vestit comú de llaurador pla: saragüells, jupetí i mocador. El ball consta de dues parts ben definides: la primera rítmica i enèrgica en la qual els balladors es desplacen amb impulsos de les cames i la segona més melòdica i pausada basada en girs de cintura. A Algemesí presentem una recreació de la dansa original.