Ball de les teixidores

Ball de les teixidores

Tots els gremis d’artesans organitzaven el seu ball on representaven plàsticament el seu treball. Així, aquest ball recollit al poble de Sueca, sembla un teler de vetes de vius colors on les xiquetes van teixint estrelles i dibuixos en una complicadíssima dansa que requereix gran atenció de les balladores.

És la aportació a la Festa del Corpus d’un dels gremis més nombrosos i importants de València, que exalta amb espontaneïtat el misteri de l’Eucaristia.