Ball la custòdia

Ball de la custòdia o de la magrana

Amb les seues evolucions els balladors van enrotllant les vetes sobre la perxa i en arribar a la fi de la dansa, s’obri a gallons la magrana i apareix una figuració de la Custòdia que els dansaires, genoll en terra, adoren.

El simbolisme que se li atribueix és la submissió dels infidels a l’Eucaristia; per això els balldors anaven vestits de gitanos, poble considerat infidel. Tantamateix l’indumentària que duen ara és el dels “calabresos” amb calçons curts i muntera amb llistes.