Over Wijkschoolvereniging Groenoord

Over Wijkschoolvereniging Groenoord

Wilt uw kind graag sporten, maar is er geen sportclub in de buurt of vindt u de kosten van de verenigingen doorgaans te hoog? Dan is Wijkschoolvereniging Groenoord voor u de oplossing!


Wat is een wijkschoolvereniging?

Een wijkschoolvereniging is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Schiedam, basisscholen OBS Loep, IBS El Furkan, SBO De Poldervaart, IKC Kethel, sport- en cultuuraanbieders, sportverenigingen en Stichting Mooi Werk.


Rolverdeling

De volledige werkgroep bestaat uit:

- de vakleerkracht gymnastiek en combinatiefunctionaris van de basisschool die de kinderen en ouders informeert en enthousiast maakt,

- de deelnemende sportverenigingen die zorgen voor lessen door trainers en begeleiders waarbij zij in het lesgeven en organiseren ondersteunt worden door de vakleerkracht gymnastiek/ combinatiefunctionaris van de basisschool

-professionele kunstvakdocenten uit Schiedam en omgeving die op de scholen lesgeven in de verschillende kunstdisciplines

- en een sportconsulent van de gemeente Schiedam en de cultuurcoach van Stichting Mooi Werk die de algehele coördinatie van de wijkschoolvereniging in handen hebben en samen met de vakleerkrachten/ combinatiefunctionarissen van de deelnemende scholen de stuurgroep vormen.

Daarnaast vervult ook u als ouder/verzorger een belangrijke rol door er bij deelname voor te zorgen dat uw kind frequent aan de activiteiten kan deelnemen (zo nodig halen en brengen) en in voorkomende gevallen tijdig afmeldt. In het geval dat u op een andere wijze ondersteuning kan bieden wordt dit zeker op prijs gesteld.


Waarom?

Sport, cultuur en bewegen is goed voor uw kind. Het is goed voor lichaam en geest, kinderen zitten lekkerder in hun vel en presteren daardoor beter. Zowel op het motorische als op het sociale vlak leren de kinderen veel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerken en omgaan met verschillen, regels, winst en verlies. Daarom brengen wij de sport en cultuur dichter bij u en uw kind, in uw wijk. Alle kinderen uit de wijk kunnen lid van de wijkschoolvereniging worden.

Kennismaken

Sport

Via deze website kunt u uw kind in verschillende periodes inschrijven voor 6 kennismakingslessen. De kosten voor deelname bedragen €10,00. Nadat alle inschrijvingen zijn verwerkt, krijgt u via school de benodigde informatie over de gekozen kennismakingslessen. Bij aanvang van de eerste les worden de deelnamekosten betaald aan de lesgever.

Cultuur

U kunt zich via deze site ook inschrijven voor 15 cultuurlessen. het lesgeld voor de gehele reeks bedraagt EUR 37,50. Iedere lessenreeks wordt afgesloten met een kleine presentatie. omdat de lessen door individuele kunstvakdocenten worden gegeven, wordt uw kind geen lid van een vereniging. Na iedere reeks van 15 lessen kan uw kind zich opnieuw inschrijven voor de volgende reeks voor hetzelfde bedrag


Lidmaatschap sportvereniging

Na vier weken kennismaken krijgen u en uw kind informatie over een eventueel lidmaatschap bij een sportvereniging. Met de verkregen informatie beslist u vervolgens samen met uw zoon of dochter of hij/zij lid wordt van de wijkschoolvereniging - sport . Lid worden van een wijkschoolvereniging-sport betekent dat u contributie gaat betalen. Het lidmaatschap zal variërend per sport/vereniging tussen de €8,00 en €15,00 per maand kosten. Dat is in vergelijking met een normale sportvereniging soms maar 2/3 van de normale contributie. Oftewel de kosten zijn lager! Uw kind kan dan elke week sporten en kan zelfs meedoen met wedstrijden of toernooien.

Word je lid van de wijkschoolvereniging-sport ? Dan krijg je gratis deze mooie Wijksporttas! Hierin kan je al je sportspullen makkelijk meenemen als je gaat sporten bij de wijkschoolvereniging - sport.


Foto sporttas

Indien u van een minimum inkomen moet rondkomen kunt u een beroep doen op het Jeugd (sport, cultuur- en school) Fonds van de gemeente. Wanneer ouders recht hebben op het Jeugdfonds ontvangen zij per kind twee waardecoupons. Één voor school en één voor sport/cultuur. Deze laatste kan worden ingeleverd bij de vereniging om het lidmaatschap te betalen (deze coupon is €230,- waard). Vouchers zijn voldoende voorradig op de scholen.


Wat levert het op?

De verwachting is dat de wijksportvereniging veel positieve ontwikkelingen voor deelnemende basisschoolkinderen met zich mee brengt. De meerwaarde moet vooral gezocht worden in georganiseerde kennismaking met meerdere takken van sport en cultuur en een groter sport- en cultuuraanbod direct in de buurt. Ook levert het beoefenen van een sport door een kind een flinke bijdrage aan een gezonde motorische en sociale ontwikkeling. Voor u als ouder(s)/verzorger(s) betekent het dat uw kind in de directe omgeving, vaak aansluitend op de schooltijden, kan sporten. Zo wordt er een sportvoorziening in de buurt gecreëerd hetgeen bijdraagt aan een prettige woonomgeving.