กำหนดการการเข้าร่วมอบรมรับความรู้

“ ก้าวทันการตลาด ฉลาดกับออนไลน์”


“ ก้าวทันการตลาด ฉลาดกับออนไลน์”

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ โรงแรมสยามโอเรียลทัล หาดใหญ่


08:30 เริ่มลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม

09:00 เริ่มพิธีเปิดการอบรม

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

กล่าวเปิดการอบรมหัวข้อ “ก้าวทันการตลาด ฉลาดกับออนไลน์”

09:30 นายพิชิต สุขไผ่ตา CEO เพจอีจัน

กล่าวในหัวข้อ “ภาพรวมการตลาดและและสถานการณ์ตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน”

10:30 นายสมเกียรติ จันทร์ดี. Co-Founder เพจ อีจัน

กล่าวในหัวข้อ “เทคนิคการเจรจาเปิดการขายและปิดการขาย”

11:30 เวิร์คช็อป

13:00 นายอธิราช ชูเรือง ผู้อำนวยการ เพจโฆษกชุมชน

กล่าวในหัวข้อ “การเพิ่มลูกค้าและเพิ่มยอดขายกระตุ้นให้เป็นที่สนใจในตลาดออนไลน์”

14:30 เวิร์คช็อป

15:00 นายสุรินทร์ นุ่นแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม

กล่าวในหัวข้อ “การสร้างทีมงานและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในตลาดออนไลน์”

17:00 จบการอบรมจัดโดยกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สอบถามละเลียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม

หรือติดต่อ 085 5519 2916