งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

ข่าว/เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth Greenovation Awards 2019 (YGA 2019) หัวช้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งอนาคต : Greenovation for the enhancement of tomorrow’s life quality”

“โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2”

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 2)

สมัครด่วน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 29 (ผลงานปีการศึกษา 2561)

เอกสารประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิจัย-สำนักวิจัย 15 มี.ค.62.pdf

หลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา ผลงานวิจัยการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562

สำนักวิจัย-การพิมพ์บทความวิจัย-ทางวิทยาศาสตร์-สิ่งประดิษฐ์.pdf

การพิมพ์บทความวิจัย การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

สำนักวิจัย-การพิมพ์บทความวิจัย-วิจัยสถาบัน-สังคมศาสตร์.pdf

การพิมพ์บทความวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน การวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน