連署救阿多,連署救自己!

Petisi untuk Selamatkan Anto, Petisi untuk Selamatkan Diri Sendiri !

Chung tay ký tên cứu Anto, cứu chính mình !

Sign to save Anto; Sign to save yourself !

ลงชื่อสนับสนุนช่วยเหลือ Anto, ลงชื่อสนับสนุนช่วยเหลือตัวเราเอง !

連署救阿多,連署改制度!

因為政府沒有提供充分的就業服務,導致移工轉換雇主的時候,不但需要面對壟斷市場的仲介違法收取買工費,更可能如阿多的情形一樣,被騙而成為「逃逸移工」!

Dikarenakan pemerintah tidak memberikan informasi yang memadai untuk pelayanan pencarian pekerjaan, menyebabkan saat mencari pekerjaan yang baru, pekerja migran harus membayar uang beli job yang dikarenakan agensi memonopoli pasar job. Tidak hanya itu, pekerja juga kemungkinan akan ada dalam situasi yang sama dengan Anto, tertipu kemudian menjadi “pekerja kaburan”!

Bởi vì chính phủ không cung cấp đầy đủ dịch vụ việc làm, dẫn đến việc người lao động khi chuyển chủ phải đối mặt với việc bị môi giới thu phí mua việc làm một cách bất hợp pháp. Họ có thể bị rơi vào trường hợp như Anto, bị lừa và trở thành “lao động bất hợp pháp”.

Because the government does not provide adequate employment service, when migrant workers in Taiwan want to change employers, not only do they have to deal with the brokers who monopolize the market and charge illegal transferring fees, they can also wind up in Anto’s situation, getting cheated into becoming a “runaway migrant worker”!

เนื่องจากศูนย์บริการจัดหางานของรัฐบาลไม่ได้ออกแรงช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอย่างเต็มที่ เมื่อพวกเขาต้องการเปลี่ยนนายจ้าง ไม่เพียงแต่ต้องพบเจอกับตลาดแรงงานที่ผูกขาดกับนายหน้า ถูกเรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงานอย่างผิดกฎหมาย จนอาจเกิดเป็นอย่างกรณีของ Anto ที่ถูกหลอกจนต้องกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย "หลบหนีสัญญา"!

阿多期滿轉換時,原仲介表明不幫他找新工作,為負擔家計,阿多只好自力救濟,從朋友、網路上找工作機會。在居留證護照被仲介收去、付了5萬5千元的「買工費」後,阿多被仲介帶到一處木工廠工作,數日後,阿多察覺現場竟然都是逃逸移工,所以打了1955詢問、確認自己的身份,發現自己已經「逃逸」。事實上,阿多從來沒有逃跑的念頭,所以他很生氣地要求這個仲介負責。然而,這名仲介除了口頭上表示與官方關係深厚、一再保證不會有問題外,實際上沒有作為。更有甚者,這名仲介竟在阿多提出詐欺告訴時,選擇落跑不出面….

Saat Anto dalam proses pindah majikan karena kontrak habis, agensi mengatakan tidak akan membantu mencarikan pekerjaan baru. Demi menghidupi keluarga, mau tidak mau Anto harus berusaha sendiri, mencari lowongan pekerjaan melalui teman dan internet. Setelah paspor dan ARC asli diminta oleh agensi baru, dan membayar “uang beli job” 55 ribu NT, Anto dibawa oleh agensi ke pabrik papan kayu untuk bekerja. Setelah bekerja selama beberapa hari, barulah Anto menyadari bahwa semua teman kerjanya adalah pekerja kaburan! Lalu dia menghubungi 1955 untuk menanyakan statusnya, dia sangat kaget karena ternyata statusnya telah berubah menjadi pekerja kaburan. Padahal kenyataannya, Anto sama sekali tidak ada keinginan untuk kabur, maka ia sangat marah, kecewa, dan meminta kepada agensi baru untuk bertanggung jawab. Namun, agensi ini sangat pandai mengelabui Anto, dia selalu berjanji bahwa tidak akan ada masalah, karena dia kenal baik dengan staf kedutaan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Saat ini, setelah Anto menuntutnya dengan tuduhan kasus penipuan, agensi ini justru memilih untuk kabur dan tidak datang ke pengadilan...

Khi Anto hết hạn hợp đồng, cần tìm chủ mới thì môi giới cũ nói rằng sẽ không giúp anh tìm việc mới. Vì kinh tế gia đình, Anto phải tự giúp lấy chính mình. Anh thông qua bạn bè, thông qua các trang mạng để tìm kiếm cơ hội việc làm. Sau khi bị môi giới mới thu giữ thẻ cư trú, hộ chiếu và thu 55, 000 Đài tệ phí mua việc làm, Anto được môi giới dẫn đến làm việc tại 1 xưởng gỗ. Mấy ngày sau, Anto phát hiện ra tất cả các lao động làm việc tại xưởng gỗ đều là lao động bất hợp pháp nên đã gọi cho đường dây 1955 để hỏi mình hiện giờ là hợp pháp hay không và được biết rằng chính mình cũng là lao động bất hợp pháp.

Trên thực tế, Anto không bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn, vì vậy anh đã rất tức giận và yêu cầu môi giới phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, môi giới nói với anh rằng họ có mối quan hệ rất tốt với các quan chức nên đảm bảo sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Khi Anto đưa đơn kiện thì người môi giới này đã trốn mất.

When Anto finished his contract he wanted to change to a new employer, but his original broker said he wouldn’t help him to find a new job. To support his family, Anto had to rely on himself, looking for job opportunities through friends and the internet. He found a broker, who took his ARC and made him pay a 55,000NT “transferring fee.” Then the broker took him to a lumber factory to work. After working there a few days, Anto realized that all of the other workers were undocumented migrant workers, so he called 1955 to check on his own status, and found out that his status had already been changed to “runaway worker.” In truth, Anto never intentionally broke the law, so he angrily demanded that the broker take responsibility. The broker told Anto that she had good relationships with the authorities and guaranteed there would be no problem, but in reality she did nothing. Even more outrageous, when Anto filed a suit against her for fraud, she disappeared and went into hiding.

Anto เมื่อครบสัญญาการทำงาน นายหน้าบอกกับเขาอย่างชัดเจนว่าจะไม่ช่วยหางานใหม่ให้ แต่ด้วยภาระทางบ้าน เขาจึงจำเป็นต้องหาทางออกด้วยตนเอง ผ่านทางการแนะนำของเพื่อน เขาได้พบโอกาสทำงานที่แห่งใหม่ทางอินเตอร์เน็ต หลังจากนำใบกาม่า พาสปอร์ต ส่งให้แก่นายหน้า พร้อมทั้งจ่ายเงิน 55,000 เหรียญไต้หวัน (ค่าซื้อตำแหน่งงาน) นายหน้าได้พาเขาไปยังโรงงานผลิตไม้แห่งหนึ่ง วันต่อมา เขารู้สึกเหมือนตนเองจะถูกหลอก จึงโทรไปสอบถามยังสายด่วนช่วยเหลือแรงงาน 1955 ปรากฏว่าเขาตกอยู่ในสถานะ "หลบหนีสัญญา" ทั้งที่ในความเป็นจริง เขาไม่เคยมีความคิดที่จะหลบหนีเลย จึงทำให้เขารู้สึกโกรธมาก และเรียกร้องให้นายหน้ากลับมารับผิดชอบ นายหน้าอ้างแต่ว่าตนสนิทกับเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องห่วง ไม่มีปัญหาแน่นอน ทั้งที่จริงไม่เป็นเช่นนั้น ซ้ำร้ายกว่านั้น ทันทีที่นายหน้ารู้ว่าตนถูกฟ้องร้อง จึงได้หลบหนีหายไปในทันที.

我們希望政府可以幫助阿多,不只應該徹查這名非法仲介、拿回其被騙的5萬5千元外,更重要的是:恢復阿多合法的身份!

Kami berharap pemerintah Taiwan bisa membantu Anto, tidak hanya menyelidiki agensi ilegal ini, memintakan kembali uang 55 ribu NT, dan yang lebih penting: mengembalikan status resmi Anto!

Chúng ta hy vọng chính phủ có thể giúp đỡ Anto, điều tra kỹ về người môi giới này, giúp anh lấy lại 55, 000 Đài tệ mà anh bị lừa và quan trọng hơn nữa là giúp anh trở lại thành người lao động hợp pháp.

We hope that the government will help Anto, and not only find this criminal broker and get Anto back his 55,000NT. Even more important is that Anto’s legal status be restored!

พวกเราหวังว่ารัฐบาลจะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ Anto ไม่เพียงแต่สืบสวนตามหานายหน้าผิดกฎหมายคนนี้ แต่นำเงินที่ถูกหลอกให้จ่ายไปจำนวน 55,000 เหรียญไต้หวันกลับมา และที่สำคัญกว่าหมด คือ คืนสถานะที่ถูกต้องตามกฏหมายให้แก่เขา.

我們認為「阿多案」不是個案!如果政府無法為移工提供充分的就業服務、移工轉換雇主的網站多語訊息不夠充分、就業服務站仍然沒有雙語人員,那麼將會有越來越多被騙的阿多!

Kami merasa “kasus Anto” bukan hanya sebuah kasus! Kalau pemerintah Taiwan tidak bisa memberikan informasi layanan pencarian kerja yang memadai, informasi di situs web pergantian majikan dalam multibahasa juga belum sepenuhnya cukup, kantor bursa pencarian kerja juga tidak ada jasa penerjemah, maka kedepannya akan semakin banyak Anto lain yang akan menjadi korban penipuan!

Chúng tôi cho rằng trường hợp án của Anto không phải là án của cá nhân. Nếu như chính phủ không cung cấp đầy đủ dịch vụ việc làm cho người lao động nước ngoài, các thông tin trên trang mạng tìm việc làm không được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, các trạm dịch vụ việc làm không có nhân viên song ngữ thì càng ngày càng nhiều người sẽ bị lừa như Anto.

We don’t think that Anto’s situation is just an individual case! If the government cannot provide migrant workers with adequate employment services, and if the website for transferring employers doesn’t provide enough information in the workers’ languages, and if the employment service center still don’t have any bilingual employees, then there will be more and more workers like Anto getting cheated and robbed!

"กรณีของ Anto" จะไม่เป็นกรณีสุดท้าย ถ้าหากรัฐบาลยังคงไม่ลงมาดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เว็บไซต์จัดหางานยังขาดการแปลภาษาที่หลากหลาย สถานบริการจัดหางานยังขาดเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดได้สองภาษา เพราะเหตุนี้เองจึงได้เกิดกรณีถูกหลอกแบบ Anto ยิ่งทียิ่งมากขึ้น!

希望大家一起加入連署,救救阿多!並要求政府改進,救救不想像阿多一樣被迫陷入危機的自己!

Mari kawan, bersama kita ikut petisi, untuk menyelamatkan Anto! Dan kita meminta pemerintah untuk berbenah, untuk menyelamatkan kita semua agar tidak terjerumus ke dalam krisis seperti Anto!

Hy vọng mọi người hãy cùng ký tên để cứu Anto và yêu cầu chính phủ hãy thay đổi để cứu mình đừng rơi vào tình trạng bị lừa dối như Anto.

Please join the signature campaign to save Anto! If you don’t want to be tricked and abused like Anto was, then demand that the government immediately make improvements!

สุดท้ายนี้ หวังว่าทุกท่านจะร่วมลงชื่อสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือ Anto ยิ่งกว่านั้นยังเป็นการร้องขอให้รัฐบาลปรับปรุงแก้ไข และเพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Anto นี้จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเรา!

連署救阿多,連署救自己 (回應)

發起團體:台灣移工聯盟 MENT