Djurskyddsfrågor

Det finns ett antal aktuella frågor inom hobbyn där det ibland råder oklarheter kring vad som gäller och hur man ska göra. Denna sida är till för att hjälpa dig som letar information. Sarf står inte själva bakom beslut som står här, utan delger bara myndigheternas information.

Äppelsnäckor (släktet Pomacea)

Det är förbjudet att köpa och sälja snäckor av släcktet Pomacea inom Europa. Alltså även inom Sverige. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för detta och här är föreskriften som reglerar detta:

www.jordbruksverket.se/download/18.5c2fc416166df50915c341d1/1541419321963/2018-035.pdf

Foto: Wikipedia

Förutsättningarna för akvarium

Jordbruksverket är den myndighet som bestämmer hur fiskar ska och bör hållas. Här har de sammanfattat sina föreskrifter:

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/akvariefiskar.4.62af51191240430af4d80002613.html