Viktiga dokument

Här samlar vi de viktiga dokument som ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.


Stämmoprotokoll fört vid SARFs ordinarie Riksstämma 2018 version 2.pdf