Om Sarf

Sarf, Sveriges akvarieföreningars riksförbund, består av medlemsföreningar över hela Sverige. Vi har även ett antal nordiska föreningar som medlemmar. Förbundets syfte och målsättning är att verka för information, debatt och samverkan kring akvariehobbyn samt att engagera sig, politiskt och religiöst obundet, för en saklig och tidsenlig syn på naturvård och miljöskydd.

Sarfs framtid - ett modernt och aktivt förbund

Sarf har under en tid haft låg aktivitet. Under årsmötet 2018 fastställdes en femårsplan för återuppbyggnaden av förbundet. Rebecca Litzell Forss valdes till förbundsordförande och den som ska driva detta arbete och planen ser ut såhär:

2018-2019

Formalisering av remisshanteringen

En av förbundets viktigaste uppgifter är att bidra med de samlade kunskaper som finns i medlemsföreningarna för att stödja beslutsfattarna i deras arbete.

Nya stadgar

De gällande stadgarna är i behov av uppdatering för att underlätta för förbundets arbete.

Ny webbplats


2019-2020 ...

övriga mål kommer fyllas på inom kort

Melanotaenia sp. 'Aru II' Foto: Kjell Fohrman, Zoopet

Sarfs styrelse 2018-2019

Ordförande Rebecca Litzell Forss

Vice ordförande Jan Olofsson

Kassör Emil Meier

Sekreterare och remissansvarig Erik Åhlander

Medlemsföreningsansvariga Göran Eklund & Tyrone Lundström

Kontaktperson för nystartade föreningar Linnea Lönn

Ansvarig för digitalisering av odlingskampanjen Dan Köhl

Ansvarig för internationella kontakter Mattias Wacker