Bli medlem

Varför ska er förening vara med i Sarf?

Sarf vänder sig främst till akvarieföreningar inom Sverige, men välkomnar föreningar från hela världen som delar vårt syfte, att knyta samman föreningar och verka för en sund hobby.

Under ett gemensamt förbund kan vi på ett smidigt sätt vara med och stödja beslutsfattare och politiker i frågor som påverkar vår hobby. Vi kan även utbyta erfarenheter och kunskap på ett smidigt sätt.

Vi hoppas att er förening vill vara en del av oss.

Gör såhär

Det finns två typer av medlemskap, medlem och stödmedlem. Det finns inga praktiska skillnader men tanken är att stödmedlemskapet är till för till exempel nordiska föreningar, som har flera riksförbund att delta i.

Avgifter för 2018

Ordinarie medlem: 500 kr

Stödmedlem: 250 kr

Föreningen betalar avgiften till bankgiro: 341-0438

Skriv föreningens namn och för vilket år betalningen gäller.

Skicka sedan följande information till info@sarfakvarist.se

  • Föreningens namn
  • Ordförande
  • Webbsida
  • E-post