Medlemsföreningar

Sarf är ett förbund uppbyggt av medlemsföreningar. Tack vare medlemmarnas engagemang kan Sarf utgöra en knutpunkt i föreningsarbetet och länka samman akvarister från hela landet. Under de närmsta åren kommer vi att bygga upp hjälpmedel och tjänster som kan vara våra medlemmar till nytta och nöje. Exempel på detta är ett auktionsprogram och en uppdaterad variant av föreningstävlingen Odlingskampanjen.

Vi består av två typer av föreningar, geografiska föreningar, som exempelvis Carlskrona akvarieförening, eller specialföreningar som Nordiska killisällskapet.

Medlemsföreningar 2018-2019

Carlskrona Akvarieförening

Ordf. Göran Eklund

E-post: goran@gualme.se

Webb: www.akvariekarlskrona.se

Facebook: www.facebook.com/carlskronaakvarieforening/

Fagersta Akvarieförening

Ordf. Christer Norberg

E-post: fagersta.af@telia.com

Webb: http://www.fagerstaaf.se/

Facebook: https://www.facebook.com/fagerstaaf/

Göteborgs Ciklid- och Akvariesällskap

Ordf. Pia Johansson

E-post: info@gcas.nu

Webb: www.gcas.nu/

Facebook: www.facebook.com/groups/105883642806513/

Göteborgs Ciklidgrupp

Ordf: Tommy Johansson

E-post: info@gcg.se

Webb: www.gcg.se

Facebook: https://www.facebook.com/groups/474657229395532/

Haninge Akvarieförening

Ordf. Tyrone Lundström

E-post: epost@haningeakvarieforening.se

Webb: www.haningeakvarieforening.se/

Facebook: www.facebook.com/groups/500195826666058/

Koi Club Sweden

Ordf. Martin Franzen

E-post: kassor@koiclubsweden.se

Webb: www.koiclubsweden.se/

Malmö Akvarieförening

Ordf.

E-post: info@malmoakvarieforening.se

Webb: www.malmoakvarieforening.se

Facebook: www.facebook.com/malmoakvarieforening/

Nordiska Ciklidsällskapet

Ordf. David Rejdemyhr

E-post: ordforande@ciklid.org

Webb: www.ciklid.org/

Facebook: www.facebook.com/NordiskaCiklidSallskapet/

Skandinaviska killisällskapet

Ordf. Anita Persson

E-post: anita@alfanita.se

Webb: www.killi.dk

Facebook: www.facebook.com/groups/576962592399735/

Spånga Akvarieförening

Ordf. Bengt Wallstenius

E-post: spanga.af@tele2.se

Webb: www.spangaaf.bloggo.nu

Stockholms Akvarieförening

Ordf. Lars Omfors

E-post: info@stockholmsakvarieforening.se

Webb: www.stockholmsakvarieforening.se

Facebook: www.facebook.com/groups/378185238859497/

Uddevalla Akvarieförening

Ordf. Morgan Thorsson

E-post: hepe1981@gmail.com

Webb: http://morgansfiskochfoder.se/akvarieforeningen/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/418608848249456/

Uppsala Akvarieförening

Ordf. Rebecca Litzell Forss

E-post: info@uppsalaakvarieforening.com

Webb: www.uppsalaakvarieforening.se

Facebook: www.facebook.com/groups/uppsalaakvarieforening/

Västra aros akvarieförening

Ordf. Jenny Björn

E-post: vaaf2001@gmail.com

Webb: www.vaaf.se/

Facebook: www.facebook.com/groups/441243132654447/?ref=br_rs

Örebro Akvarieklubb

Ordf.

E-post: info@orebroak.se

Webb: www.orebroak.se/

Facebook: www.facebook.com/groups/119451688124281/