Tidigare Oscarianer

Här följer en kronologisk presentation av alla tidigare vinnare av Akvariets Oscar.

    1. 1966, Åke Westlund, Sverige
    2. 1967, Helmuth Pinter, Sverige
    3. 1968, Finn Morbech, Norge
    4. 1969, Gerhard Brünner, Tyskland
    5. 1970, Carl-Eric Ericson, Sverige
    6. 1971, Arend van den Niuwenhuizen, Nederländerna
    7. 1972, Anders Wickmann, Sverige
    8. 1973, Jörgen J. Schell, Danmark
    9. 1974, Sverre Sjölander, Sverige
    10. 1975, Jens Meulengracht-Madsen, Danmark
    11. 1976, Jan Carlén, Norge
    12. 1977, Britt-Marie Sundström, Sverige
    13. 1978, Sune Holm, Sverige
    14. 1979, Anders Casse, Sverige
    15. 1980, Erik Lind Larsen, Danmark
    16. 1981, Jonas Wahlström, Sverige
    17. 1982, Alf Stalsberg, Norge
    18. 1983, Bengt Sandgren, Sverige
    19. 1984, Jan-Eric Larsson, Sverige
    20. 1985, Benny B. Larsen, Danmark
    21. 1986, Nisse Hilldén, Sverige
    22. 1987, Edvin Brorsson, Sverige
    23. 1988, Gunnar Lundin, Sverige
    24. 1989, Claus Christensen, Danmark
    25. 1990, Ingemar Ander, Sverige
    26. 1991, Kjell Nilsson, Sverige
    27. 1992, Marcus Zadenius, Sverige
    28. 1993, Cathrin Dunger, Sverige
    29. 1994, Jukka Järvi, Finland
    30. 1995, Svein A. Fosså, Norge
    31. 1996, Sven O. Kullander, Sverige
    32. 1997, Christer Sandberg, Sverige
    33. 1998, Peter Karlsson, Sverige
    34. 1999, Jan Wester, Sverige
    35. 2000, Roger Häggström, Sverige
    36. 2001, Kjell Fohrman, Sverige
    37. 2002, Ulf Paulsson, Sverige
    38. 2003, Olof Boberg, Sverige
    39. 2004, Mikael Westerlund, Finland
    40. 2005, Christian Alfredsson, Sverige
    41. 2006, Poul Petersen, Danmark
    42. 2007, Mogens Juhl, Danmark
    43. 2008, Ronny Lundkvist, Sverige
    44. 2009, Erik Åhlander, Sverige
    45. 2010, Anders Sjökvist, Sverige
    46. 2011, Anita Persson, Sverige
    47. 2012, Ola Svensson, Sverige
    48. 2013, Lars Forsberg, Sverige
    49. 2014, Tyrone Lundström, Sverige Motivering: Tyrone har arbetat i många år i styrelsearbetet för flera akvarieföreningar, arbetat med utställningar och specialarangemang, liksom arbete på riksnivå. Det är en synnerligen skicklig akvarist som har odlat många riktigt knepiga arter och även har lagt ned mycken möda på att sprida denna sin kunskap i föredragsform liksom i klubbtidningar och i tidskriften Akvariet. Som om inte detta var nog har han även varit verksam som grossist, odlat fisk kommersiellt samt arbetat med utbildning av zoohandelspersonal i Sverige.
    50. 2015, Mikael Thollesson, Sverige Motivering: Mikael Thollesson var ungdomsledare i Riksförbundet under många år med krönika i tidskriften Akvariet. Han drev även Odlingskampanjen under en period; både administration av protokoll och nålar liksom uppdatering av listan över fiskarternas valörer (elit, guld, silver, brons). Han är idag till professionen forskande biolog vid Uppsala Universitet och delar gärna med sig av sitt kunnande framför allt inom saltvattenshobbyn.
    51. 2016, Ola Åhlander, Sverige. Motivering: Ola har utmärkt sig förtjänstfullt inom akvariehobbyn inom nästan alla tänkbara områden och under flera decennier. På föreningsnivå har han varit aktiv i både Stockholms Akvarieförening och Bollmora Akvarieklubb; i den senare bland annat som ordförande, flitig skribent i klubbtidningen, aktiv vid organiseringen av utställningar och andra evenemang samt som föredragshållare. Speciellt kan han nämnas som initiativtagare till inventering av den lokala fiskfaunan i Tyresö kommun liksom en utställning om kommunens fiskar på biblioteket. På riksnivå har han deltagit i SARFs styrelsearbete periodvis. Han har gjort flera insamlingsresor i Asien och sedan hållit uppskattade föredrag om resorna, om forslevande fiskar, om odling och mycket annat. Professionellt odlade han akvariefisk under många år, han var sedan försäljare i Zoobutik och passade samtidigt på att sprida djupare kunskap om akvariefisk och värvade samtidigt många medlemmar till hobbyn. Sedan en tid tillbaks jobbar han nu med uthyrning av akvarier. Hans långa erfarenhet av hobbyn och av fiskar, parad med en skepsis mot påstådda sanningar, nyfikenhet samt ett lagom mått av ödmjukhet har gjort honom till en av landets verkliga auktoriteter inom hobbyn.
    52. 2017, John Rosenstock, Danmark

Från vänster: Tyrone Lundström för Sarf, vinnaren 2016 Ola Åhlander och Erik Åhlander, även han för Sarf. Foto: Bernd Dinse.

Mikael Tholleson till vänster och Sarf-representant Erik Åman till höger. Mikael vann 2015. Foto: Bernd Dinse

Tyrone Lundström med sin tavla, 2014. Foto: Kjell Fhorman