Akvariets Oscar

Akvariets Oscar instiftades av tidskriften Akvariets redaktör Gunnar Lundin 1966 för att fira tidskriftens 40-årsdag. Oscarspriset utdelas varje år till en akvarist som gjort en betydande insats - det kan vara t.ex. som föreningsfunktionär, ungdomsledare, odlare, skribent, fotograf eller vad man över huvud taget kan tänka sig med anknytning till vår hobby. Efter Tidskriften Akvariets nedläggning har SARF tagit över ansvaret för Oscarsutdelningen.

Akvariets Oscar 2018 kommer att delas ut under Akvariehelg 2019, sista helgen i mars.

Priset

Oscarspriset består av en tavla med ett motiv av påfågelcikliden, Astronotus ocellatus, målad av Svenerik Jacobsson och vinnaren tillkännages under festmiddagen vid Nordiska Ciklidsällskapets årliga akvariehelg eller vid Sarfs årsmöte.

Oscarsutmärkelse nr 52 till 2017 års pristagare John Rosenstock

Motivering: I början av 1970-talet var han med och bildade Scandinavian Killifish Association (SCAN) en dansk killiförening som 1979 gick samman med Svenska Killisällskapet (SKS) och då bildades Skandinaviska Killisällskapet (SKS). John har suttit i SKS styrelse som ordförande (2004-2008), vice ordförande 2008-2012, 2014-) och som redaktör för Killibladet (1987-1988, 1992-1999, 2007-2014). John har hållit föredrag i både danska och svenska akvarieföreningar samt även varit inbjuden föredragshållare i bland annat Spanien och USA. Han har gjort ett antal insamlingsresor till Afrika. Han är en internationell auktoritet på släktet Nothobrachius. Nothobranchius rosenstocki har blivit uppkallad efter honom. Han är sedan 2016 hedersmedlem i SKS.

Resultatet kungjordes på Akvariehelg med ciklidstämma i Kungälv 7 april 2018. Eftersom John Rosenstock inte var närvarande överräcktes priset av Erik Lind Larsen.

Erik Lind Larsen till vänster, John Rosenstock till höger. Foto: Maud Rosenstock

Att nominera

Alla som känner till någon som borde vara värd utmärkelsen har möjligheten att nominera. Man behöver inte själv (som tidigare) representera en akvarieförening för att nominera.

Den som nomineras får (men behöver inte) vara nominerad tidigare men har inte fått utmärkelsen tidigare. Det skall vara en nu levande person som har haft stor betydelse för akvariehobbyn, nu eller tidigare, speciellt i Sverige eller övriga Norden. I övrigt får det vara vem som helst.

Däremot krävs en utförlig motivering! Denna kommer sedan tjäna som underlag för den omröstning som sker bland tidigare Oscarianer. (Motiveringen är extra viktig eftersom att alla Oscarianer – alltså juryn - inte längre är aktiva inom hobbyn). Om det kommer in mer än 10 förslag kommer jag göra en första gallring före omröstning också baserat på motiveringen. Resultatet av omröstningen håller jag sedan hemligt till dess priset skall delas ut (akvariehelgen i Upplands Väsby 29-31 mars).

Senast 31 januari 2019 vill jag ha in förslagen till ”erik.ahlander at nrm. se”