Odling

Sarf har sedan länge drivit odlingskampanjen, en tävling mellan akvarister och mellan akvarieföreningar i vem som kan odla mest, flest och svåraste fiskarna. Tävlingen har varit till stor nytta för att bygga upp en förståelse och en fin odlingstradition inom hobbyn. I nuläget är odlingskampanjen vilande, men kommer inom något år att pånyttfödas i ny skrud. Håll ögonen öppna.

Under tiden går det självklart ändå bra att skicka in era resultat till oss, de registreras och kommer vetenskapen till nytta.

Gasteropelecus maculatus. Foto: Kjell Fohrman, Zoopet