Projekty

Ďalšie projekty:

  • Vzdelávanie učiteľov v oblasti zvyšovania digitálnych a osobnostných kompetencií

  • Tvorba návrhov vzdelávacích programov pre akreditáciu pre ďalšie vzdelávanie (DALV)

  • Vzdelávanie imigrantov v oblasti digitálnej gramotnosti

  • Android akadémia 2016/2017

  • Letná škola Android 2016