Projekty

Syntax rozvíja komunitu: Motivačná štvorka od Syntaxu

Zriadenie akademického testovacieho centra pre Microsoft Office Specialist
pri Súkromnom gymnáziu Katkin Park v Košiciach

Projekt LearnIT.ke

Projekt LI.L

Staršie projekty

  • Vzdelávanie učiteľov v oblasti zvyšovania digitálnych a osobnostných kompetencií

  • Tvorba návrhov vzdelávacích programov pre akreditáciu pre ďalšie vzdelávanie (DALV)

  • Vzdelávanie imigrantov v oblasti digitálnej gramotnosti

  • Android akadémia 2016/2017

  • Letná škola Android 2016