Projekty

Aktuálne prebiehajúce projekty:

Realizované projekty:

  • Vzdelávanie učiteľov v oblasti zvyšovania digitálnych a osobnostných kompetencií
  • Tvorba návrhov vzdelávacích programov pre akreditáciu pre ďalšie vzdelávanie (DALV)
  • Vzdelávanie imigrantov v oblasti digitálnej gramotnosti
  • Android akadémia 2016/2017
  • Letná škola Android 2016