Sankt Mariæ Unge Katolikker (SMUK)

Kirkens børne- & ungdomsarbejde

Alle der deltager i en aktivitet for børn og unge, skal være medlemmer af ungdomsforeningen (SMUK) – det koster for tiden kr./årligt. Ungdomsklubben ledes af en bestyrelse hvis formand er Anna Majholm.

E–email: annamajholm@gmail.com

Vores SMUKke aktiviteter