Menighedsrådet

Menighedsrådet for Sankt Mariæ Kirke

Menighedsrådet ved Skt. Mariæ Kirke består af 8 medlemmer. Sognepræsten er født medlem af rådet, som er valgt for perioden 2014-2018.

Menighedsrådet fungerer som bindeled mellem sognets mange frivillige og for samarbejdet mellem kloster og sogn. Det følger menighedens liv og skal virke for menighedens trivsel. Det er samtidig sparringspartner for sognepræsten.

Menighedsrådet er øverste ansvarlige for sognets økonomi.

Enhver kan henvende sig til menighedsrådet, med stort og småt, idéer og klager.


Menighedsråd:

Formand: Marguerite Ellekvist

Højlandsvangen 36

2700 Brønshøj

Tlf: 29 62 33 68

Email: ellekvist@dadlnet.dk


Næstformand: Christel Helleshøj

Roskildevej 51, Lejl. 24

2000 Frederiksberg

Tlf: 21 68 34 90

E-mail: c.helleshoej@gmail.com

Sekretær: Lola Trier


Øvrige medlemmer:

Sr. Benedikte Nielsen OSB

Hanne Roj-Larsen

Simon Grum

Jacob Bjerregaard

Torben Wamberg

Jesper Fich

Referater fra Menighedsrådsmøder