Vielse

Den katolske Kirke ledsager kommende brudepar på den sidste del af vejen hen mod brylluppet. I et forløb, der strækker sig over ca. et halvt år, vil der finde samtaler sted med den præst, som skal forestå vielsen. Der vil også være møder med et erfarent ægtepar fra menigheden, ligesom bispedømmet kræver deltagelse i en kursusdag om ægteskabet.

Brudepar må derfor i god tid inden vielsen henvende sig til sognepræsten.

For at blive gift må parterne være ”fri” til at gifte sig, det vil sige, ingen af parterne må være bundet af gyldige ægteskabsløfter i et tidligere ægteskab.