Dåb

Det er altid en stor fornøjelse at dele forældres glæde, når de bringer deres nyfødte børn til dåb - for ved dåben at lade dem blive kristne og dele forældrenes tro.

Dåb foregår sjældent i højmessen, men om lørdagen eller på et andet egnet tidspunkt, da der i forbindelse med højmessen er dårlig plads i kirken til et dåbsfølge.

Det sker jævnligt, at et barn i skolealderen selv ønsker at blive døbt. Det ønske bør forældrene støtte og glæde sig over, at deres barn tager en så væsentlig beslutning. Det er klart, at barnet har brug for dåbsforberedelse svarende til dets alder og forståelse. Vi tilrettelægger derfor et individuelt forløb for det enkelte barn, for at dåben kan blive den vigtige begivenhed, den er.

Mange voksne danskere er ikke blevet døbt som små, men ønsker at blive døbt. Dåben markerer da begyndelsen til et liv som kristen. Normalt foregår voksendåb i påskemessen – i ”natten over alle nætter” – hvor Kristus opstod af døde.

I tiden forud for dåben gennemgår dåbskandidaten en indføring i den kristne tro. Hvis kandidaten efter de første overvejelser, stadigvæk ønsker dåben, bliver han/hun optaget som katekumen og tilkendegiver dermed sit faste forsæt om at blive døbt.

Den katolske kirke i Storkøbenhavn samler alle voksne, der forbereder sig til dåb, for at de sammen med konvertitter fra andre kristne trossamfund kan gennemgå et kursus. Vi anbefaler normalt dette kursus, med mindre en anden løsning synes mere rigtig.

Ved ønske om dåb, barne- eller voksendåb, tager man direkte kontakt til sognepræsten.