Tästä päivästä

Lähtökohta tälle sivustolle on perustuslain 12§ .

Käytän tätä oikeuttani.

Tämä sivusto on aloitettu 12.8.2019 - sisältöä ei vielä ole, mutta ehkä tulee.....

Kannanotot ovat henkilökohtaisia eikä minulla ole minkäänlaista velvollisuutta julkaista toisen osapuolen kommentteja, tai kannanottoja. Mahdollinen viestinnän ja sen sisällön julkaisu kuuluu tietysti oikeuksiini.

Esimerkiksi osoitteeseen posti@perussuomalaiset.net lähetetty viestintä välitystietoineen voi helposti joutua julkisuuteen osana sananvapauttani.

Sivuston sähköpostgiosoite on : posti@aikamies.fi

_____________________________________________________

Lainaus laista

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.Ei kaikki ole ihan sitä miltä näyttää!

Silloin joskus ennen kun vielä postilaatikon sisällöstä näki sanomalehdentilaajan aatemaailman Uusi Suomi-lehti kuului KOK-reviiriin. Erilaisten vaiheiden kautta, ja jopa logon värimaailman säilyttäen(?) henkiinherännyt, samanimisenä verkkolehtenä julkaistava Uusi Suomi on siirtynyt äärioikealle Perussuomalaisten ideologian levittäjäksi ja ylläpitäjksi.

Nykyinen Uusi Suomi on, nimestään huolimatta kokonaan "uutta suomea".

Historiaa: Uusi Suomi – Iltalehti - Museovirasto


Ymmärrys hoi, äly älä jätä!

Gallupein valtakunnan suurimmakasi julistautuneen puolueen puheenjohtajan twiitti.

Tarkoistusperän luulen tajuavani. Joku fobian laji ainakin twiittaamaan pakottaa.

Mielestäni kuitenkin psyykkisesti sairaan tekosista Australiassa "uutisoiva" on yhtälailla lääkityksen tarpeessa.


Tulihan se sieltä

Minä jo päivän pieraisua odottelinkin. Antamiensa tietojen mukaan kirjoittaja on Kansanedustaja (PS), eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja. Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu ja -valtuuston 2. vpj. Reilusti suomalaisen puolella.

Miksi minä en tuota ymmärrä?

Twittekirjoittelija luulee merkityksettömien sanojen olevan jotenkin kiellettyjen listoilla. Merkityksettömillä tarkoitan jonkinlaisia uudissanoja jotka vaikkakin vaikuttavat hienoilta ovat sisältöa vailla.

Mikä on sanktio, jos käyttää merkityksettömiä sanoja väestönvaihto ja haittamaahanmuutto?