Sana vzw

Vereniging voor Gezondheid en Welzijn

Middagsymposium

Werken met jongeren

met

Eveline De Wree, Tijl Vandenberghe, Bart Ceunen

Dinsdag 27 november 2018 13.30 uur – 16.30 uur

De Stroming, Europazaal, Nationalestraat 111, Antwerpen

Parkeren: Waalse kaai / Vlaamse kaai (gratis) - Cammerpoorte (betalend) - Groenplaats (betalend)Trein: Antwerpen-Centraal Tram: halte Sint-Andries

Het symposium bestaat uit een introducerend hoorcollege en vooral workshops met demonstratie van diverse technieken.

Voor iedereen die op een of andere wijze werkt met jongeren, alsook voor schoolleiders, leraren, zorgcoördinatoren, ouders, …

Programma

Jongeren gaan op zoek naar manieren om op eigen kracht te vliegen, met zo sterk mogelijke vleugels. Ze gaan op zoek naar zelfstandigheid en autonomie. Voor heel wat jongeren loopt dit vlot. Zonder al te veel hindernissen. Zonder al te veel oponthoud arriveren zij bij hun volwassenheid. Andere jongeren doorlopen een hobbelig parcours. Ze hebben het veel moeilijker met het vinden wie ze werkelijk zijn, wat hen boeit,… Ze hebben extra aandacht nodig in hun zoektocht.

Het komt er op aan jongeren hun eigen krachten te helpen ontdekken of ontwikkelen. Samen met jongeren te reflecteren over wat ze kunnen en willen, tips aan te reiken die hen beter in staat stellen om hun dromen en ambities te verwezenlijken.

Daarvoor zijn strategieën, technieken, oefeningen tot met hapklare handvatten nodig, die de ontwikkeling van jongeren positief ondersteunen. In het symposium en het bijhorende boek worden deze handvatten aangereikt, vanuit een combinatie van (gedrags)cognitieve, (psycho)fysieke en ervaringsgerichte invalshoeken.

Het symposium is, na een introductie op het thema, uitdrukkelijk op de praktijk gericht, methodisch opgebouwd en no-nonsense. Uitgangspunt is immers de jongere zelf en niet een expertise waarbij met acht te weten wat ‘goed’ is voor de jongere, om die jongere dan naar dit beeld te kneden.

Centrale thema’s zijn: zelfbeeld, motivatie, grenzen, rust, krachten en valkuilen, verantwoordelijkheid.

Docenten - begeleiders

Eveline De Wree, doctor in de criminologie, was jarenlang actief in de academische wereld. Nadien begeleidde ze jongeren die strafbare feiten pleegden en/of kampten met problemen op school. Nu geeft ze leiding aan teams die zich bezig houden met deze materie bij Elegast, Centrum voor Jeugd en Gezin, in Antwerpen.

Tijl Vandenberghe geeft vanuit Elegast al vele jaren vorming aan jongeren en aan leerkrachten.

Bart Ceunen heeft ervaring in leefgroepwerking, het werken met niet-begeleide minderjarige asielzoekers en jongeren uit het deeltijds onderwijs via brugprojecten.

Samen schreven zij het boek Stevige wortels, sterke vleugels. Werken met jongeren rond zelfbeeld, motivatie, grenzen, rust, krachten en verantwoordelijkheid, 282 blz., € 29,90, Gompel&Svacina.

Deelname

€ 49,-

Inbegrepen

Boek “Stevige wortels, sterke vleugels" (Gompel&Svacina uitgevers t.w.v. €29,90)

Sana-opleidingscertificaat, koffie en fris, netwerkborrel

Sana vzw

Reebokweg 1, B-2360 Oud-Turnhout, + 32 (0) 475 280 276, sanaprojecten@telenet.be